Szczegóły ebooka

Poza Kościołem nie ma zbawienia

Poza Kościołem nie ma zbawienia

Jan Domaszewicz

Ebook

Niemożliwym jest oddzielać Boskiego Zbawcy duszy naszej Jezusa Chrystusa od Kościoła: trudno ich od siebie oddzielać, gdyż się nawzajem przypuszczają i podtrzymują. Albowiem, czym jest Kościół, jeżeli nie przedłużeniem Jezusa Chrystusa? Kościół to Jezus Chrystus ciągle nauczający i podnoszący dusze, to Boski Zbawiciel ciągle odradzający ludzi i dokonywający dzieło Odkupienia. W dzisiejszych czasach należy zwracać baczną uwagę na Kościół i wykazywać ścisły i nierozerwalny związek, jaki go łączy z Jezusem Chrystusem. Cóż to jest Kościół Chrystusowy, Kościół chrześcijański we właściwym i ścisłym znaczeniu tego słowa? Kościół jest społeczeństwem wiernych, założonym przez Jezusa Chrystusa; społeczeństwem, w którym za pośrednictwem odwiecznego apostolatu, kierowanego Duchem Świętym, wszystkie dzieła, których dokonał Niebieski Odkupiciel podczas swego pobytu na ziemi, są i będą spełniane aż do końca wieków, celem wprowadzenia wszystkich ludów na drogę zbawienia i pogodzenia ich z Bogiem. Tak pojmują prawowierni katolicy społeczeństwo założone przez Zbawiciela; a wyznajemy, że Kościół prawdziwie Chrystusowy: jest jeden, powszechny, Apostolski, święty, cierpiący czyli prześladowany.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Poza Kościołem nie ma zbawienia
  • O Kościele
  • Nieomylność
  • Papież
  • Poza Kościołem nie ma zbawienia
  • Nieprzyjaciele Kościoła
 • Spis treści
 • Tytuł: Poza Kościołem nie ma zbawienia
 • Autor: Jan Domaszewicz
 • ISBN: 978-83-806-4666-7, 9788380646667
 • Data wydania: 2018-11-29
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27a1
 • Wydawca: Armoryka