Helion


Szczegóły ebooka

Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła

Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła


Częstoście słyszeli, najmilsi w Panu, nauki o Najsłodszym Sercu Jezusowym, wieleście czytali o tym nabożeństwie pobożnych i wybornych książek, tak dalece, iż zdaje się trudno w tym przedmiocie podać nowy pokarm duchowny waszym sercom, które przecież pragną ciągle wzrastać w poznaniu i miłości Boskiego Serca. Ale dotąd podobno rozważaliście głównie, czym jest Serce Jezusowe dla duszy waszej, odnośnie do prywatnego życia i osobistej doskonałości waszej. Otóż w przeciągu tego dziewięciodniowego nabożeństwa będziemy się starali poznać stosunki Serca Jezusowego do Kościoła w całości uważanego. Zobaczymy, że Serce Jezusowe jest sercem Kościoła. Jako bowiem w organizmie człowieka serce jest środkiem życia: z serca wypływa krew ożywiająca całe ciało i do serca znowu wszystka powraca, tak i w ciele mistycznym Kościoła, Serce Jezusowe jest tym środkiem, z którego płynie wszystko życie Kościoła św.: i życie wewnętrzne tj. łaska i cnoty wlane, i zewnętrzne życia objawy, cała hierarchia, sakramenty, ofiara i znów ku temu środkowi wszystko się zwraca, do tegoż Serca całe życie Kościoła płynie. Nad tymi rzeczami zastanawiać się będziemy w tych dziewięciu naukach. Jest to założenie trudne, wymagające uwagi, ale przy tym bardzo pożyteczne, bo nam da lepiej poznać te dwa przedmioty ku którym powinny być ciągle zwrócone nasze umysły i nasze serca: Serce Jezusa i Kościół święty. Prośmy więc pokornie o światło Ducha Świętego i o rozgrzanie serc naszych, abyśmy coraz lepiej poznawali te dwa najdroższe przedmioty, i przez to coraz bardziej je pokochali. Przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny, Matki Serca Jezusowego.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Nauka pierwsza
  • Wstęp
  • Wykład dogmatyczny
  • Zastosowanie moralne
 • Nauka druga
  • Wstęp
  • Wykład dogmatyczny
  • Zastosowanie moralne
 • Nauka trzecia
  • Wstęp
  • Wykład dogmatyczny
  • Zastosowanie moralne
 • Nauka czwarta
  • Wstęp
  • Wykład dogmatyczny
  • Zastosowanie moralne
 • Nauka piąta
  • Wstęp
  • Wykład dogmatyczny
  • Streszczenie i zastosowanie
 • Nauka szósta
  • Wstęp
  • Wykład dogmatyczny
  • Streszczenie i zastosowanie
 • Nauka siódma
  • Wstęp
  • Wykład historyczny
  • Domówienie
 • Nauka ósma
  • Wstęp
  • Wykład dogmatyczny
  • Streszczenie i zastosowanie
 • Nauka dziewiąta
  • Wstęp
  • Wykład dogmatyczny
  • Zastosowanie
 • Spis treści