Szczegóły ebooka

O śmiertelności

O śmiertelności

Św. Cyprian z Kartaginy

Ebook

Św. Cyprian z Kartaginy - biskup i męczennik. O śmiertelności. Wykład świętego dotyczący śmiertelności człowieka w świetle nauki chrześcijańskiej: Nie wątpię, najmilsi bracia, że największa część spośród was, odznacza się męstwem ducha, siłą wiary i pobożnością, której widok panującej dzisiaj śmiertelności nie trwoży i nie łamie, ani pokusy nie osłabiają, ale umacniają raczej, tak iż na kształt niewzruszonej i twardej skały, druzgocze mętne fale świata i gwałtowne życia tego burze. Wszelako widzę ja i to, że niektórzy z was, już to z nieświadomości, już to z powodu słabej wiary i z przywiązania do (ziemskiego) życia, już też nareszcie wskutek przyrodzonej wrażliwości lub, co gorsza, wskutek nabycia błędnych w tej mierze przekonań, chwieje się nieco i nie okazuje już tej boskiej i niezwyciężonej mocy, jaka w ich sercu mieścić by się powinna. Dlatego sądziłem, że nie wolno mi dłużej taić się i milczeć, lecz z całą siłą i podług możności przemówić do was w duchu nauki Pańskiej, aby w ten sposób rozbudzić z ospalstwa dusze zniewieściałych, a tych, którzy mężami Chrystusowymi i Bożymi być poczęli, zachęcić do tego, by się stali godnymi Boga i Chrystusa.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
  • I. Powód pisania
  • II. Nie należy lękać się burz tego świata, bo one są już przepowiedziane
  • III. Sprawiedliwy, który z wiary żyje pragnie połączyć się z Chrystusem
  • IV. Nędza ludzkiego życia
  • V. Powinniśmy pragnąć połączenia się z Chrystusem
  • VI. Ponieważ nam brak wiary, nieba nie pragniemy
  • VII. Jak pożyteczną rzeczą jest świat ten opuścić
  • VIII. I wierni podlegają nędzom tego życia
  • IX. Wierni więcej niż inni na tym świecie cierpieć powinni
  • X. Przykład Joba i Tobiasza
  • XI. Wszystko co się zdarzy należy cierpliwie znosić
  • XII. Walka z przeciwnościami jest doświadczeniem cnoty
  • XIII. W przeciwnościach doskonali się cnota
  • XIV. Chrześcijanie nie powinni się bać śmierci
  • XV. Pożytek śmiertelności
  • XVI. Zaraza odsłania usposobienia ludzi
  • XVII. Pociecha dla tych, którzy się skarżą, iż wskutek tej zarazy tracą możność poniesienia męczeństwa
  • XVIII. Jak to nierozsądnie prosić Boga bądź wola Twoja a opierać się kiedy Bóg wzywa
  • XIX. Widzenie pewnego biskupa
  • XX. Braci pomarłych nie należy opłakiwać
  • XXI. Tylko ci, co nie mają nadziei, smucą się ze śmierci drogich sobie osób
  • XXII. Ten kto ma połączyć się z Chrystusem nie powinien się smucić lecz radować
  • XXIII. Śmierć jest przejściem do lepszego stanu
  • XXIV. Umierać nie chce ten, kogo świat uwesela
  • XXV. Za szczęśliwych uważać się powinniśmy, jeśli Bóg przez śmierć wczesną wyswobadza nas od klęsk grożących
  • XXVI. Spieszmy do naszej ojczyzny
 • Spis treści
 • Tytuł: O śmiertelności
 • Autor: Św. Cyprian z Kartaginy
 • ISBN: 978-8-3795-0176-2, 9788379501762
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27at
 • Wydawca: Armoryka