Helion


Szczegóły ebooka

Tatarzy w Sandomierzu

Tatarzy w Sandomierzu


Wierszowana opowieść o zdobyciu Sandomierza przez Tatarów w XIII wieku. Legenda o bohaterskiej Halinie, która oddała życie za miasto.

  • Strona tytułowa
  • Strona redakcyjna
  • PRZEDMOWA
  • PRZYGRYWKA
  • ZDRADA TATARSKA
  • HALINA
  • Spis treści