Szczegóły ebooka

Unia Litwy z Koroną

Unia Litwy z Koroną

Stanisław Smolka

Ebook

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Unia polsko-litewska związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zapoczątkowany unią w Krewie w 1385 roku, potwierdzany w kolejnych aktach unii i wspólną osobą władcy, wzmocniony aktem unii lubelskiej 1569 roku, tworzącym wspólne państwo Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Realnie istniał do 1795. Główną przyczyną utworzenia unii było zagrożenie ze strony krzyżackiej. Według Oskara Haleckiego główną przesłanką do zawarcia unii i utworzenia federacji polsko-litewskiej było uniknięcie konfrontacji zbrojnej obu państw na ziemiach ruskich, do których oba rościły swoje pretensje [za Wikipedią].

  • Tytuł: Unia Litwy z Koroną
  • Autor: Stanisław Smolka
  • ISBN: 9788380646827, 9788380646827
  • Data wydania: 2018-12-06
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_27ba
  • Wydawca: Armoryka