Helion


Szczegóły ebooka

Krzyżacy

Krzyżacy


Tłem historycznym Krzyżaków jest fragment historii Polski przedstawiający konflikt jagiellońskiej Polski z zakonem krzyżackim. Przy pisaniu powieści autor korzystał z Kroniki Janka z Czarnkowa, Historii Jana Długosza, dzieł takich historyków jak Stanisław Smolka i Karol Szajnocha, niemieckich i francuskich opracowań historycznych, map, odpisów ksiąg itd. Na tle znaczących wydarzeń historycznych autor opisuje dzieje barwnych i wyrazistych postaci. Bohaterami powieści są: Jurand ze Spychowa i jego córka Danusia, a także polski rycerz Maćko i jego bratanek Zbyszko z Bogdańca. Tragiczna miłość Zbyszka i Danusi stanowi wątek melodramatyczny, a walka ze zdradzieckimi Krzyżakami miała podnosić ducha Polaków pod zaborami. Kulminacją powieści jest zwycięska bitwa pod Grunwaldem, przedstawiona jako tryumf oręża polsko-litewskiego. Przebieg bitwy Sienkiewicz odtworzył według Jana Długosza i pod wpływem obrazu Jana Matejki. Powieść opisuje wiele wydarzeń i postaci historycznych, choć nie wszystkie opisane są zgodnie z prawdą. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzyżacy_(powieść)

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Tom pierwszy
  • Rozdział I
  • Rozdział II
  • Rozdział III
  • Rozdział IV
  • Rozdział V
  • Rozdział VI
  • Rozdział VII
  • Rozdział VIII
  • Rozdział IX
  • Rozdział X
  • Rozdział XI
  • Rozdział XII
  • Rozdział XIII
  • Rozdział XIV
  • Rozdział XV
  • Rozdział XVI
  • Rozdział XVII
  • Rozdział XVIII
  • Rozdział XIX
  • Rozdział XX
  • Rozdział XXI
  • Rozdział XXII
  • Rozdział XXIII
  • Rozdział XXIV
  • Rozdział XXV
  • Rozdział XXVI
  • Rozdział XXVII
  • Rozdział XXVIII
  • Rozdział XXIX
  • Rozdział XXX
  • Rozdział XXXI
  • Rozdział XXXII
 • Tom drugi
  • Rozdział I
  • Rozdział II
  • Rozdział III
  • Rozdział IV
  • Rozdział V
  • Rozdział VI
  • Rozdział VII
  • Rozdział VIII
  • Rozdział IX
  • Rozdział X
  • Rozdział XI
  • Rozdział XII
  • Rozdział XIII
  • Rozdział XIV
  • Rozdział XV
  • Rozdział XVI
  • Rozdział XVII
  • Rozdział XVIII
  • Rozdział XIX
  • Rozdział XX
  • Rozdział XXI
  • Rozdział XXII
  • Rozdział XXIII
  • Rozdział XXIV
  • Rozdział XXV
  • Rozdział XXVI
  • Rozdział XXVII
  • Rozdział XXVIII
  • Rozdział XXIX
  • Rozdział XXX
  • Rozdział XXXI
  • Rozdział XXXII
  • Rozdział XXXIII
  • Rozdział XXXIV
  • Rozdział XXXV
  • Rozdział XXXVI
  • Rozdział XXXVII
  • Rozdział XXXVIII
  • Rozdział XXXIX
  • Rozdział XL
  • Rozdział XLI
  • Rozdział XLII
  • Rozdział XLIII
  • Rozdział XLIV
  • Rozdział XLV
  • Rozdział XLVI
  • Rozdział XLVII
  • Rozdział XLVIII
  • Rozdział XLIX
  • Rozdział L
  • Rozdział LI
  • Rozdział LII
 • Spis treści