Helion


Szczegóły ebooka

Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie

Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie

Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie poemat epicki Adama Mickiewicza wydany w dwóch tomach w 1834 w Paryżu przez Aleksandra Jełowickiego. Ta epopeja narodowa z elementami gawędy szlacheckiej powstała w latach 1832-1834 w Paryżu. Składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, trzynastozgłoskowym aleksandrynem polskim. Czas akcji: pięć dni z roku 1811 i dwa dni z roku 1812 (za Wikipedią).

 • Księga pierwsza: Gospodarstwo
 • Księga druga: Zamek
 • Księga trzecia: Umizgi
 • Księga czwarta: Dyplomatyka i łowy
 • Księga piąta: Kłótnia
 • Księga szósta: Zaścianek
 • Księga siódma: Rada
 • Księga ósma: Zajazd
 • Księga dziewiąta: Bitwa
 • Księga dziesiąta: Emigracja. Jacek.
 • Księga jedenasta: Rok 1812
 • Księga dwunasta: Kochajmy się
 • Epilog