Szczegóły ebooka

Oratorstwo chrześcijańskie w IV wieku

Oratorstwo chrześcijańskie w IV wieku

Franz Joseph Holzwarth

Ebook

Wiek IV jest periodem rozkwitu wymowy chrześcijańskiej na Wschodzie. Wszystko to, co wydali wielkiego od czasów Augusta w zakresie krasomówstwa sofiści i retorowie greccy i rzymscy, pod względem polotu myśli, głębokości uczucia a niekiedy i piękności formy nie może iść w porównanie z dziełami wielkich mówców chrześcijańskich IV wieku. Lecz wymowa chrześcijańska jest zupełnie odmienną od pogańskiej. Dla pogan mowa była widowiskiem a mównica była teatrem; o treść nie tyle im chodziło ile o piękną budowę periodów i o wytworną deklamację. Kunszt krasomówczy u Greków i Rzymian drobiazgowo przepisywał, jak mówca ma wstępować na mównicę, jak ma czoło sobie pocierać, lewą nogę naprzód wysuwać, ramiona rozstawiać, jak, ożywiwszy się wykładem rzeczy, ma on, niby od niechcenia rozwijać starannie obmyślane periody i na znak uniesienia w tył odrzucać togę. Wszystko to odpadło teraz. Mównica chrześcijańska stała nie na agorze, lecz w świątyni, w pobliżu ołtarza; mowa nie była tu spektaklem, nie schlebiała zmysłom, lecz oświecała ducha i serca poruszała; publiczność, z którą mówca miał do czynienia, była różnorodną; ludzie ubodzy, kobiety, niewolnicy, do których kaznodzieja przemawiał, nie znali się na subtelnościach retorycznych.

 • Wymowa chrześcijańska w IV wieku
 • Bazyli Wielki
 • Grzegorz z Nazjanzu
 • Jan Złotousty (Chryzostom)
 • Ambroży
 • Tytuł: Oratorstwo chrześcijańskie w IV wieku
 • Autor: Franz Joseph Holzwarth
 • ISBN: 9788379506033, 9788379506033
 • Data wydania: 2019-09-19
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27ci
 • Wydawca: Armoryka