Helion


Szczegóły ebooka

 
Listy miłosne Marianny d'Alcoforado

Listy miłosne Marianny d'Alcoforado


Listy to utwór literacki wydany w 1669 we Francji, zawierający pięć listów miłosnych portugalskiej Marianny d'Alcoforado zakonnicy do francuskiego oficera - prawdopodobnie do markiza Noëla Bouton de Chamilly - uznawany przez badaczy za arcydzieło literatury światowej oraz przykład wczesnej powieści epistolarnej. Od momentu wydania utwór cieszył się nadzwyczajną popularnością wśród czytelników, a kwestia ich autentyczności i autorstwa stała się przedmiotem zażartych dyskusji badaczy i myślicieli na przestrzeni kolejnych wieków.

  • Strona tytułowa
  • Strona redakcyjna
  • Wstęp
  • List pierwszy
  • List drugi
  • List trzeci
  • List czwarty
  • List piąty
  • Spis treści