Szczegóły ebooka

Pismo Święte Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament

Pismo Święte Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament

Nieznany

Ebook

Pismo Święte Nowego Testamentu, w przekładzie Jakuba Wujka zawiera następujące Księgi: Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Marka, Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia św. Jana, Dzieje Apostolskie, List św. Pawła do Rzymian, List pierwszy św. Pawła do Korynthów, List wtóry św. Pawła do Korynthów, List św. Pawła do Galatów, List św. Pawła do Ephezów, List św. Pawła do Philippensów, List św. Pawła do Kolossan, List pierwszy św. Pawła do Thessaloniczan, List wtóry św. Pawła do Thessaloniczan, List pierwszy św. Pawła do Tymotheusza, List wtóry św. Pawła do Tymotheusza, List św. Pawła do Tytusa, List św. Pawła do Philemona, List św. Pawła do Żydów, List św. Jakóba, List pierwszy św. Piotra, List wtóry św. Piotra, List pierwszy św. Jana, List wtóry św. Jana, List trzeci św. Jana, List św. Judy, Objawienie św. Jana

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • ŚWIĘTA JEZUSA CHRYSTUSA EWANGELIA WEDŁUG MATEUSZA.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
  • Rozdział VII.
  • Rozdział VIII.
  • Rozdział IX.
  • Rozdział X.
  • Rozdział XI.
  • Rozdział XII.
  • Rozdział XIII.
  • Rozdział XIV.
  • Rozdział XV.
  • Rozdział XVI.
  • Rozdział XVII.
  • Rozdział XVIII.
  • Rozdział XIX.
  • Rozdział XX.
  • Rozdział XXI.
  • Rozdział XXII.
  • Rozdział XXIII.
  • Rozdział XXIV.
  • Rozdział XXV.
  • Rozdział XXVI.
  • Rozdział XXVII.
  • Rozdział XXVIII.
 • ŚWIĘTA JEZUSA CHRYSTUSA EWANGELIA WEDŁUG MARKA.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
  • Rozdział VII.
  • Rozdział VIII.
  • Rozdział IX.
  • Rozdział X.
  • Rozdział XI.
  • Rozdział XII.
  • Rozdział XIII.
  • Rozdział XIV.
  • Rozdział XV.
  • Rozdział XVI.
 • ŚWIĘTA JEZUSA CHRYSTUSA EWANGELIA WEDŁUG ŁUKASZA.
  • Rozdział I
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
  • Rozdział VII.
  • Rozdział VIII.
  • Rozdział IX.
  • Rozdział X
  • Rozdział XI
  • Rozdział XII.
  • Rozdział XIII.
  • Rozdział XIV.
  • Rozdział XV.
  • Rozdział XVI.
  • Rozdział XVII.
  • Rozdział XVIII.
  • Rozdział XIX.
  • Rozdział XX.
  • Rozdział XXI.
  • Rozdział XXII.
  • Rozdział XXIII.
  • Rozdział XXIV.
 • ŚWIĘTA JEZUSA CHRYSTUSA EWANGELIA WEDŁUG JANA.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
  • Rozdział VII.
  • Rozdział VIII.
  • Rozdział IX.
  • Rozdział X.
  • Rozdział XI.
  • Rozdział XII.
  • Rozdział XIII.
  • Rozdział XIV.
  • Rozdział XV.
  • Rozdział XVI.
  • Rozdział XVII.
  • Rozdział XVIII.
  • Rozdział XIX.
  • Rozdział XX.
  • Rozdział XXI.
 • DZIEJE APOSTOLSKIE.
  • Rozdział I
  • Rozdział II
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
  • Rozdział VII.
  • Rozdział VIII.
  • Rozdział IX.
  • Rozdział X.
  • Rozdział XI.
  • Rozdział XII.
  • Rozdział XIII.
  • Rozdział XIV.
  • Rozdział XV.
  • Rozdział XVI.
  • Rozdział XVII.
  • Rozdział XVIII.
  • Rozdział XIX.
  • Rozdział XX.
  • Rozdział XXI.
  • Rozdział XXII.
  • Rozdział XXIII.
  • Rozdział XXIV.
  • Rozdział XXV.
  • Rozdział XXVI.
  • Rozdział XXVII.
  • Rozdział XXVIII.
 • LIST ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
  • Rozdział VII.
  • Rozdział VIII.
  • Rozdział IX.
  • Rozdział X.
  • Rozdział XI.
  • Rozdział XII.
  • Rozdział XIII.
  • Rozdział XIV.
  • Rozdział XV.
  • Rozdział XVI.
 • LIST PIERWSZY ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTHÓW.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
  • Rozdział VII.
  • Rozdział VIII.
  • Rozdział IX.
  • Rozdział X.
  • ROZDZIAŁ XI.
  • Rozdział XII.
  • Rozdział XIII.
  • Rozdział XIV.
  • Rozdział XV.
  • Rozdział XVI.
 • LIST WTÓRY ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTHÓW.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
  • Rozdział VII.
  • Rozdział VIII.
  • Rozdział IX.
  • Rozdział X
  • Rozdział XI.
  • Rozdział XII.
  • Rozdział XIII.
 • LIST ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓW.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
 • LIST ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO EPHEZÓW.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
 • LIST ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO PHILIPENSÓW.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
 • LIST ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSSAN.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
 • LIST PIERWSZY ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO THESSALONICZAN.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
 • LIST WTÓRY ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO THESSALONICZAN.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
 • LIST PIERWSZY ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTHEUSZA.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
 • LIST WTÓRY ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTHEUSZA.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
 • LIST ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYTUSA.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
 • LIST ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO PHILEMONA.
 • LIST ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO ŻYDÓW.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
  • Rozdział VII.
  • Rozdział VIII.
  • Rozdział IX.
  • Rozdział X.
  • Rozdział XI.
  • Rozdział XII.
  • Rozdział XIII.
 • LIST POWSZECHNY ŚW. JAKÓBA APOSTOŁA.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
 • LIST PIERWSZY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
 • LIST WTÓRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
 • LIST PIERWSZY ŚW. JANA APOSTOŁA.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
 • LIST WTÓRY ŚW. JANA APOSTOŁA.
 • LIST TRZECI ŚW. JANA APOSTOŁA.
 • LIST POWSZECHNY ŚW. JUDY APOSTOŁA.
 • OBJAWIENIE ŚW. JANA APOSTOŁA.
  • Rozdział I.
  • Rozdział II.
  • Rozdział III.
  • Rozdział IV.
  • Rozdział V.
  • Rozdział VI.
  • Rozdział VII.
  • Rozdział VIII.
  • Rozdział IX.
  • Rozdział X.
  • Rozdział XI.
  • Rozdział XII.
  • Rozdział XIII.
  • Rozdział XIV.
  • Rozdział XV.
  • Rozdział XVI.
  • Rozdział XVII.
  • Rozdział XVIII.
  • Rozdział XIX.
  • Rozdział XX.
  • Rozdział XXI.
  • Rozdział XXII.
 • Spis treści
 • Tytuł: Pismo Święte Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament
 • Autor: Nieznany
 • Tłumaczenie: Jakub Wujek
 • ISBN: 978-8-3641-4599-5, 9788364145995
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27ea
 • Wydawca: Armoryka