Szczegóły ebooka

Traktat o piekle

Traktat o piekle

Andrzej Sarwa

Ebook

Piekło jest stanem i miejscem wiecznej kary szatanów i dusz tych ludzi, którzy umierają w grzechu ciężkim. Pismo święte nazywa piekło również miejscem ciemności zewnętrznym, a to dlatego, że znajduje się ono poza niebem - miejscem wiekuistej światłości, wesela i życia. A zatem, piekło jest przede wszystkim stanem. Stanem wiecznej kary, rozpaczy i smutku. Ale... przecież definicja teologiczna mówi też o nim jako o miejscu. Być może, iż piekło jest jakimś konkretnym miejscem w materialnej rzeczywistości niewyobrażalnie wprost rozległego Kosmosu, a być może istnieje w innym niż postrzegany naszymi niedoskonałymi zmysłami wymiarze tutaj gdzie i my się znajdujemy? Ponieważ nie sposób rozstrzygnąć - zadowalająco i ostatecznie - tę kwestię, zostawmy ją na boku. Reasumując: jest piekło, lecz gdzie jest, tego niestety nie wiadomo. Wiadomo tylko czym jest: stanem nieustającej nigdy rozpaczy. Z niniejszego opracowania czytelnik dowie się jak nauczają o piekle różne religie. 1. Piekło katolickie [co to jest piekło?, piekło - miejsce wieczystych katuszy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny..., piekło - miejsce i stan, wieczność piekielna, ogień piekielny, opowieści o piekle niektórych świętych, wizjonerów i kapłanów katolickich, kazanie o piekle o. Pawła Segneri SI, św. Teresa od Jezusa, wizja piekła w objawieniach bł. Katarzyny Emmerich, sw. Alfons Maria de Liguori o wieczności piekła, dzieci z Fatimy, do piekła i z powrotem - wizje piekła św. Jana Bosko, sługa boża Józefa Menendez, św. Faustyna Kowalska, wyznania duszy potępionej, list zza świata]; 2. Piekło prawosławne [piekło - śmierć druga, kary piekielne, czy piekło jest wieczne?, Wędrówka Bogarodzicy po miejscach męki, stopnie kar]. 3. piekło koptyjskie [ostateczny stan człowieka, Biblia mówi o piecu ognistym, Biblia mówi o ognistym jeziorze, Biblia mówi o więzieniu, będą różne stopnie kary, kara będzie wieczna]. 4. Piekło palmariańskie [planeta Lucyfera]. 5. Piekło Swedenborga. 6. Piekło w islamie [Piekło Dżahannam]. 7. Piekło zaratusztriańskie [Dušaxw (Duúzak, Dozakh) Piekło, Księga Arda Wiraz namag i jej autor. 8. Piekło dr. Moody'ego

 • Traktat o piekle
 • Piekło katolickie
  • Co to jest piekło?
  • Piekło - miejsce wieczystych katuszy
  • Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny... (Mat. 25, 41)
  • Piekło - miejsce i stan
  • Wieczność piekielna
  • Ogień piekielny
  • Opowieści o piekle niektórych świętych, wizjonerów i kapłanów katolickich
  • Kazanie o piekle o. Pawła Segneri SI
  • Św. Teresa od Jezusa
  • Wizja piekła w objawieniach bł. Katarzyny Emmerich
  • Św. Alfons Maria de Liguori o wieczności piekła
  • Dzieci z Fatimy
  • Do piekła i z powrotem - wizje piekła św. Jana Bosko
  • Sługa Boża Józefa Menendez
  • Św. Faustyna Kowalska
  • Wyznania duszy potępionej. List zza świata
 • Piekło prawosławne
  • Piekło - śmierć druga
  • Kary piekielne
  • Czy piekło jest wieczne?
  • Wędrówka Bogarodzicy po miejscach męki
  • Stopnie kar
 • Piekło koptyjskie
  • Ostateczny stan człowieka
  • Biblia mówi o piecu ognistym:
  • Biblia mówi o ognistym jeziorze:
  • Biblia mówi o więzieniu:
  • Będą różne stopnie kary:
  • Kara będzie wieczna
 • Piekło palmariańskie
  • Piekło
  • Planeta Lucyfera
 • Piekło Swedenborga
 • Piekło w islamie
 • Piekło zaratusztriańskie - Dušaxw (Duúzak, Dozakh)
  • Księga Arda Wiraz namag i jej autor
 • Piekło dr. Moodyego
 • Tytuł: Traktat o piekle
 • Autor: Andrzej Sarwa
 • ISBN: 978-8-3641-4558-2, 9788364145582
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27eh
 • Wydawca: Armoryka