Helion


Szczegóły ebooka

Czarnoksięstwo i mediumizm

Czarnoksięstwo i mediumizm


Znakomita, ciągle aktualna książka opisująca zagadnienia czarnoksięstwa i mediumizmu na przestrzeni stuleci, zawierająca liczne niezwykle interesujące opisy niezwykłych zjawisk i osób.

  • Strona tytułowa
  • Strona redakcyjna
  • WSTĘP
  • ROZDZIAŁ I. POGLĄDY NA NATURĘ CZARNOKSIĘSTWA W RÓŻNYCH EPOKACH.
  • ROZDZIAŁ II. ZESTAWIENIE FENOMENÓW CZARNOKSIĘSKICH Z OBJAWAMI WSPÓŁCZESNEGO MEDIUMIZMU.
  • ROZDZIAŁ III. FAUST, JAKO TYPOWY PRZEDSTAWICIEL MAGII I CZARNOKSIĘSTWA
  • ROZDZIAŁ IV. STRESZCZENIE I KONKLUZJA
  • ROZDZIAŁ V. O TWARDOWSKIM I CZARACH W DAWNEJ POLSCE
  • DODATEK O EUSAPII PALLADINO I MEDIUMIZMIE
  • Spis treści