Helion


Szczegóły ebooka

Księga Jaszera o której mowa w Księdze Jozuego i Drugiej Księdze Samuela

Księga Jaszera o której mowa w Księdze Jozuego i Drugiej Księdze Samuela


Oto "Księga Jaszera", której mowa w "Księdze Jozuego" i "Drugiej Księdze Samuela": Czyż nie jest to napisane w Księdze Sprawiedliwego: Zatrzymało się słońce na środku nieba i prawie cały dzień nie spieszyło do zachodu? (Joz 10, 13 BT). Dawid zaśpiewał potem żałobną pieśń na cześć Saula i jego syna Jonatana, i polecił, aby się uczyli [jej] potomkowie Judy. Właśnie ona została zapisana w Księdze Sprawiedliwego (2 Sm 1, 17-18 BT). Oferowana publikacja to jedna z apokryficznych Ksiąg Jaszera. Istnieje do pięciu osobnych dzieł o tymże tytule, a wszystkie napisane zostały o wiele później niż czasy biblijne. Niniejsze jest tłumaczeniem hebrajskiej księgi wydrukowanej w 1613 r. Jej hebrajski tytuł, Sepir Ha Yaser, oznacza Księga Sprawiedliwych lub Sprawiedliwi czy też Właściwy Zapis. Tytuł ten został błędnie przeczytany jako Jaszer i w pewnym momencie słowo to zostało uznane za nazwę własną; jednak hebrajski zaimek ha nigdy nie poprzedza nazw własnych. Istnieje jeszcze jedna rzekoma Księga Jaszera, w której słowo Jaszer uznaje się za imię autora. Niniejszy tekst pokrywa się w większości z tradycyjnymi mojżeszowymi księgami biblijnymi, od stworzenia świata do śmierci Mojżesza, chociaż znajduje się w nim kilka niewielkich, lecz bardzo interesujących, różnic.

 • KSIĘGA JASZERA o której mowa w Księdze Jozuego i Drugiej Księdze Samuela
 • Wprowadzenie
 • Księga Jaszera, rozdział 1
 • Księga Jaszera, rozdział 2
 • Księga Jaszera, rozdział 3
 • Księga Jaszera, rozdział 4
 • Księga Jaszera, rozdział 5
 • Księga Jaszera, rozdział 6
 • Księga Jaszera, rozdział 7
 • Księga Jaszera, rozdział 8
 • Księga Jaszera, rozdział 9
 • Księga Jaszera, rozdział 10
 • Księga Jaszera, rozdział 11
 • Księga Jaszera, rozdział 12
 • Księga Jaszera, rozdział 13
 • Księga Jaszera, rozdział 14
 • Księga Jaszera, rozdział 15
 • Księga Jaszera, rozdział 16
 • Księga Jaszera, rozdział 17
 • Księga Jaszera, rozdział 18
 • Księga Jaszera, rozdział 19
 • Księga Jaszera, rozdział 20
 • Księga Jaszera, rozdział 21
 • Księga Jaszera, rozdział 22
 • Księga Jaszera, rozdział 23
 • Księga Jaszera, rozdział 24
 • Księga Jaszera, rozdział 25
 • Księga Jaszera, rozdział 26
 • Księga Jaszera, rozdział 27
 • Księga Jaszera, rozdział 28
 • Księga Jaszera, rozdział 29
 • Księga Jaszera, rozdział 30
 • Księga Jaszera, rozdział 31
 • Księga Jaszera, rozdział 32
 • Księga Jaszera, rozdział 33
 • Księga Jaszera, rozdział 34
 • Księga Jaszera, rozdział 35
 • Księga Jaszera, rozdział 36
 • Księga Jaszera, rozdział 37
 • Księga Jaszera, rozdział 38
 • Księga Jaszera, rozdział 39
 • Księga Jaszera, rozdział 40
 • Księga Jaszera, rozdział 41
 • Księga Jaszera, rozdział 42
 • Księga Jaszera, rozdział 43
 • Księga Jaszera, rozdział 44
 • Księga Jaszera, rozdział 45
 • Księga Jaszera, rozdział 46
 • Księga Jaszera, rozdział 47
 • Księga Jaszera, rozdział 48
 • Księga Jaszera, rozdział 49
 • Księga Jaszera, rozdział 50
 • Księga Jaszera, rozdział 51
 • Księga Jaszera, rozdział 52
 • Księga Jaszera, rozdział 53
 • Księga Jaszera, rozdział 54
 • Księga Jaszera, rozdział 55
 • Księga Jaszera, rozdział 56
 • Księga Jaszera, rozdział 57
 • Księga Jaszera, rozdział 58
 • Księga Jaszera, rozdział 59
 • Księga Jaszera, rozdział 60
 • Księga Jaszera, rozdział 61
 • Księga Jaszera, rozdział 62
 • Księga Jaszera, rozdział 63
 • Księga Jaszera, rozdział 64
 • Księga Jaszera, rozdział 65
 • Księga Jaszera, rozdział 66
 • Księga Jaszera, rozdział 67
 • Księga Jaszera, rozdział 68
 • Księga Jaszera, rozdział 69
 • Księga Jaszera, rozdział 70
 • Księga Jaszera, rozdział 71
 • Księga Jaszera, rozdział 72
 • Księga Jaszera, rozdział 73
 • Księga Jaszera, rozdział 74
 • Księga Jaszera, rozdział 75
 • Księga Jaszera, rozdział 76
 • Księga Jaszera, rozdział 77
 • Księga Jaszera, rozdział 78
 • Księga Jaszera, rozdział 79
 • Księga Jaszera, rozdział 80
 • Księga Jaszera, rozdział 81
 • Księga Jaszera, rozdział 82
 • Księga Jaszera, rozdział 83
 • Księga Jaszera, rozdział 84
 • Księga Jaszera, rozdział 85
 • Księga Jaszera, rozdział 86
 • Księga Jaszera, rozdział 87
 • Księga Jaszera, rozdział 88
 • Księga Jaszera, rozdział 89
 • Księga Jaszera, rozdział 90
 • Księga Jaszera, rozdział 91