Helion


Szczegóły ebooka

Enuma elisz

Enuma elisz


Enuma Elisz (Enma Eliš) to babiloński epos napisany w języku akadyjskim, nazywany tak od pierwszych słów, które znaczą "Kiedy na wysokości". Pierwotny tekst tego eposu pochodzi z XIV wieku p.n.e., zaś zachowana wersja pochodzi z II wieku p.n.e.. Był recytowany w Babilonie w czasie święta Nowego Roku. Nazywany jest też eposem o stworzeniu wszechświata. Porządek przedstawia się następująco: światem rządzi panteon bogów z Mardukiem na czele, ludzkość ma tylko służyć bogom. Kosmogonia babilońska miała jednoznaczny pogląd na sens istnienia człowieka. Jak podaje "Enuma Elisz" "kiedy żaden jeszcze nie objawił się bóg", istniały jedynie praistoty. U zarania dziejów byli tylko Apsu istniejąca od zawsze słodkowodna Otchłań i Tiamat (Ocean). Symbolizowały one pierwiastki: żeński i męski. To na podstawie analizy tych tekstów mezopotamskich Zecharia Sitchin sformułował swoją niezwykłą teorie o pochodzeniu ludzkiej cywilizacji.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp tłumacza
 • I. Stworzenie świata
 • II. Kosmogonia chaldejska (Bitu ellim)
 • III. Assur (ana ilu Aszszur)
 • IV. Drzewo Eridu (eridu kiszkanu)
 • V. Rzeka żywota (atti naru)
 • VI. Bel i Labbu
 • VII. Legenda o wichroptaku Zu i o tablicach przeznaczeń
 • VIII. Historia Adapy (taszimtum irsza)
 • IX. Historia Etany (Iddun ilani)
 • X. Zejście Isztar do piekieł (ana irsziti la tari)
 • Spis treści