Helion


Szczegóły ebooka

Historia porównawcza praw słowiańskich

Historia porównawcza praw słowiańskich

Historia porównawcza praw słowiańskich - niezwykle wartościowy zarys owej historii: Powtórzmy raz jeszcze: nie uda się nam już zapewne nigdy z szczątkowych źródeł odtworzyć w całości pełnego obrazu prastarych urządzeń Słowiańszczyzny; a nawet to, co jeszcze odkrytym i ustalonym być może, będzie wymagało żmudnych dociekań () Historia prawa słowiańskiego jest bowiem tylko jednym członem pojęcia obszerniejszego, historii prawa ludów aryjskich.