Helion


Szczegóły ebooka

Historię wam opowiem , o której śpiewali dawni Bretonowie

Historię wam opowiem , o której śpiewali dawni Bretonowie


Historię wam opowiem, o której śpiewali dawni Bretonowie o Lais Marii z Francji: Dwunastowieczna Francja oraz językowo i kulturowo związane z nią dwory Wielkiej Brytanii, są miejscem narodzin i rozwoju konwencji nazwanej później miłością dworną. Lais Marii z Francji, po części konwencję tę realizuje, wprowadza jednak elementy wyjątkowe. Sytuuje się jakby w pół drogi między teoretyczną konstrukcją, skodyfikowaną przez klerków, realizowaną przez prowansalskich trubadurów i truwerów z północnej Francji, a celtyckimi legendami, przekazywanymi ustnie przez bretońskich pieśniarzy. Ustanawia też nieco inny niż chociażby w poezji prowansalskiej czy traktacie De Amore Andreasa Capellanusa, bardziej równouprawniony, bardziej spontaniczny typ relacji między kobietą a mężczyzną. Celem zaś tej pracy jest zarówno analiza Lais jako dzieła literackiego, jak i próba odczytania zawartych w nich obserwacji i postulatów, dotyczących modelu relacji między kobietą a mężczyzną. Maria z Francji, Maria Francuska, Marie de France - średniowieczna pisarka i poetka, autorka Opowieści - poematów.

  • Okładka
  • Strona tytułowa
  • Strona redakcyjna
  • Wstęp
  • Miłość średniowiecznych dworów: en somme, assez immoral
  • Rycerz w teatrze życia codziennego - miłość dworna jako gra
  • Amour courtois w literaturze - trubadurzy i truwerzy
  • Lais Marii z Francji: autorka i gatunek
  • Marie de France: w poszukiwaniu tożsamości
  • Historię wam opowiem, o której śpiewali dawni Bretonowie... czyli o kim, jak i dlaczego pisze Maria z Francji?
  • Ocalić od zapomnienia
  • Rycerze, damy, zazdrośni mężowie - bohaterowie Lais
  • Rola (braku) pisma w budowie lais i w świecie przedstawionym
  • Spotkanie, zdrada, rozpoznanie - próba rozbioru strukturalnego
  • Poprawa i upadek - strukturalizm R. N. Illingwortha
  • Wątki fabularne w Lais: schemat trójkąta miłosnego
  • Milon a schemat bohatera tradycyjnego Lorda Raglana
  • Milon a schemat bohatera tradycyjnego Lorda Raglana
  • W królestwie Artura: lais a tradycja bretońska
  • Geografia Lais
  • Lais a legendy arturiańskie
  • I nie pytając niczyjej rady połączył dwoje rodziców... Lais a porządek społeczny i religijny
  • Formowanie się liturgii małżeńskiej
  • Bóg czuwa nad kochankami
  • Król zdradza wasala - kochankowie w świecie feudalnym
  • Czy kobieta jest Rzeczą? Lacan a Lais
  • Zakończenie
  • Bibliografia: Literatura podmiotu:
    • Polskie wydania Lais Marii z Francji:
    • Wydania francuskie:
    • Pozostałe teksty średniowieczne:
  • Literatura przedmiotu:
    • Opracowania dotyczące Marii z Francji i lais bretońskich:
    • Opracowania dotyczące literatury i kultury średniowiecznej:
    • Pozostałe pozycje:
  • Podziękowania
  • Przypisy