Helion


Szczegóły ebooka

Historię wam opowiem , o której śpiewali dawni Bretonowie

Historię wam opowiem , o której śpiewali dawni Bretonowie


Historię wam opowiem, o której śpiewali dawni Bretonowie o Lais Marii z Francji: Dwunastowieczna Francja oraz językowo i kulturowo związane z nią dwory Wielkiej Brytanii, są miejscem narodzin i rozwoju konwencji nazwanej później miłością dworną. Lais Marii z Francji, po części konwencję tę realizuje, wprowadza jednak elementy wyjątkowe. Sytuuje się jakby w pół drogi między teoretyczną konstrukcją, skodyfikowaną przez klerków, realizowaną przez prowansalskich trubadurów i truwerów z północnej Francji, a celtyckimi legendami, przekazywanymi ustnie przez bretońskich pieśniarzy. Ustanawia też nieco inny niż chociażby w poezji prowansalskiej czy traktacie De Amore Andreasa Capellanusa, bardziej równouprawniony, bardziej spontaniczny typ relacji między kobietą a mężczyzną. Celem zaś tej pracy jest zarówno analiza Lais jako dzieła literackiego, jak i próba odczytania zawartych w nich obserwacji i postulatów, dotyczących modelu relacji między kobietą a mężczyzną. Maria z Francji, Maria Francuska, Marie de France - średniowieczna pisarka i poetka, autorka Opowieści - poematów.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • Miłość średniowiecznych dworów: en somme, assez immoral
 • Rycerz w teatrze życia codziennego - miłość dworna jako gra
 • Amour courtois w literaturze - trubadurzy i truwerzy
 • Lais Marii z Francji: autorka i gatunek
 • Marie de France: w poszukiwaniu tożsamości
 • Historię wam opowiem, o której śpiewali dawni Bretonowie... czyli o kim, jak i dlaczego pisze Maria z Francji?
 • Ocalić od zapomnienia
 • Rycerze, damy, zazdrośni mężowie - bohaterowie Lais
 • Rola (braku) pisma w budowie lais i w świecie przedstawionym
 • Spotkanie, zdrada, rozpoznanie - próba rozbioru strukturalnego
 • Poprawa i upadek - strukturalizm R. N. Illingwortha
 • Wątki fabularne w Lais: schemat trójkąta miłosnego
 • Milon a schemat bohatera tradycyjnego Lorda Raglana
 • Milon a schemat bohatera tradycyjnego Lorda Raglana
 • W królestwie Artura: lais a tradycja bretońska
 • Geografia Lais
 • Lais a legendy arturiańskie
 • I nie pytając niczyjej rady połączył dwoje rodziców... Lais a porządek społeczny i religijny
 • Formowanie się liturgii małżeńskiej
 • Bóg czuwa nad kochankami
 • Król zdradza wasala - kochankowie w świecie feudalnym
 • Czy kobieta jest Rzeczą? Lacan a Lais
 • Zakończenie
 • Bibliografia: Literatura podmiotu:
  • Polskie wydania Lais Marii z Francji:
  • Wydania francuskie:
  • Pozostałe teksty średniowieczne:
 • Literatura przedmiotu:
  • Opracowania dotyczące Marii z Francji i lais bretońskich:
  • Opracowania dotyczące literatury i kultury średniowiecznej:
  • Pozostałe pozycje:
 • Podziękowania
 • Przypisy