Helion


Szczegóły ebooka

Listy chazarskie

Listy chazarskie


Listy chazarskie: List Hasdaja ibn Szapruta do króla Chazarów Józefa znany też jako Dokument Schechtera oraz Odpowiedź króla Józefa.