Helion


Szczegóły ebooka

Rozmyślania o Najświętszej Maryi Pannie na każdy dzień maja

Rozmyślania o Najświętszej Maryi Pannie na każdy dzień maja


Kazania Ks. Zygmunta Goliana, Dra św. Teologii, Proboszcza kościoła parafialnego w Wieliczce, Prałata dom. J. Świątobliwości itd. w niniejszym pośmiertnym wydaniu drogocenna pamiątka jego niestrudzonej działalności kaznodziejskiej są nacechowane gorącością ducha Bożego, zadziwiającą znajomością Pisma św. i Ojców Kościoła, Pisma św. tłumaczów, głęboką nauką, talentem inteligencji i wymowy niezrównanym, znajomością serc ludzkich, zwłaszcza Szkice Kazań, które będąc świetnym owocem medytacji świątobliwego kapłana przedstawiają treściwy homiletyczny wykład ś. Ewangelii, pełen żarliwej i bystrej wiary a gorącej miłości Boga i Kościoła, a jako takie mogą posłużyć kapłanom za materiał bogaty do kazań będących na czasie i za przedmiot wielce pouczających prywatnych medytacji. Z tych przyczyn zasługują one na jak najobszerniejsze rozpowszechnienie.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Dzień 1 . O życiu Maryi w ogólności
 • Dzień 2. Jak wierzyła Maryja
 • Dzień 3. Czyny z wiary płynące
 • Dzień 4. O świętej nadziei
 • Dzień 5. Nasza nadzieja w Maryi
 • Dzień 6. O miłości Maryi
 • Dzień 7. Ciąg dalszy o miłości Bożej
 • Dzień 8. Maryja jest matką pięknej miłości
 • Dzień 9. Miłość bliźniego w Maryi
 • Dzień 10. O miłości nieprzyjaciół
 • Dzień 11. Miłość obowiązku
 • Dzień 12. O życiu wewnętrznym Maryi
 • Dzień 13. O świętej roztropności
 • Dzień 14. O fałszywej roztropności
 • Dzień 15. Cnota sprawiedliwości w Najświętszej Pannie
 • Dzień 16. O cnocie wstrzemięźliwości
 • Dzień 17. Męstwo Maryi
 • Dzień 18. Bojaźń Boża w Najświętszej Pannie
 • Dzień 19. Pobożność Maryi
 • Dzień 20. O zboczeniach w pobożności
 • Dzień 21. Moc w cierpieniu
 • Dzień 22. O darze umiejętności
 • Dzień 23. Co jest dar rady?
 • Dzień 24. Rozum czyli Rozumienie
 • Dzień 25. Mądrość prowadząca do miłości
 • Dzień 26. Z Maryją za Jezusem
 • Dzień 27. Milczenie Maryi
 • Dzień 28. Dar samego siebie
 • Dzień 29. O pokorze Maryi
 • Dzień 30. Eucharystia
 • Dzień 31. O życiu w duchu Kościoła
 • Ksiądz Zygmunt Golian
  • Krótki rys życia Ś.p. ks. Zygmunta Goliana
 • Spis treści