Helion


Szczegóły ebooka

Niedola Nibelungów inaczej Pieśń o Nibelungach czyli Das Nibelungenlied

Niedola Nibelungów inaczej Pieśń o Nibelungach czyli Das Nibelungenlied


Pieśń o Nibelungach (niem. Nibelungenlied) lub Niedola Nibelungów (niem. Nibelunge Not) oba tytuły równoprawne - średniowieczny germański epos bohaterski, napisany w języku średnio-wysoko-niemieckim ok. 1200 roku przez nieznanego, autora pochodzącego prawdopodobnie z okolic Pasawy, który opierał się na opowieściach zawartych w Eddach, Sadze rodu Wolsungów i Sadze o Dytryku z XIII w. (Dietrichsage). Pod nazwą Nibelungowie (także Niflungowie) rozumie się w tekście ród karłów których skarb zagarnął Zygfryd, a póżniej takżę Burgundów gdyż stali się posiadaczami tego złota. Etymologię słowa Nibelungowie wiąże się ze słowem Nebel (staromien. Nebul) oznaczającego "mgłę". Zatem Nibelungowie to "mieszkańcy krainy mgieł" co należy łączyć z Niflheimem czyli nazwą krainy zmarłych mitologii skandynawskiej. (źródło: Wikipedia)

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • Niedola Nibelungów
 • Sen Krymhildy
 • O Zygfrydzie
 • Jak Zygfryd przybył do Wormacji
 • Jak walczył z Sasami
 • Jak Zygfryd Krymhildę po raz pierwszy obaczył
 • Jak Gunter wyprawiał się do Islandii po Brunhildę
 • Jak Gunter Brunhildę pozyskał
 • Jak Zygfryd pojechał po swoich rycerzy Nibelungów
 • Jak Zygfryda do Wormacji posłano
 • Jak Brunhildę w Wormacji przyjęto
 • Jak Zygfryd z żoną do swego kraju powrócił
 • Jak Gunter zaprosił Zygfryda na gody
 • Jak na gody jechali
 • Jak królowe połajały się nawzajem
 • Jak Zygfryda zdradzono
 • Jak Zygfryda zabiło
 • Jak Krymhilda opłakiwała małżonka i jak go pogrzebiono
 • Jak Zygmunt do kraju powrócił
 • Jak skarb Nibelungów do Wormacji przywieziono
 • Jak król Ecel do Burgundii po Krymhildę posyłał
 • Jak Krymhilda do Hunnów jechała
 • Jak Ecel zaślubił Krymhildę
 • Jak krzywdy swoje Krymhilda pomścić zamierzała
 • Jak Werbel i Swemmel poselstwo spełnili
 • Tak panowie wszyscy do Hunnów jechali
 • Jak Dankwart zabił Gelfrata
 • Jak przyjechali do Bechlaren
 • Jak Burgundowie przybyli do zamku Ecela
 • Jak Hagen nie powstał przed królową
 • Jak Hagen z Volkerem na straży stali
 • Jak szli do kościoła
 • Jak Bledelina ubito
 • Jak Burgundowie z Hunnami walczyli
 • Jak ciała zabitych wyrzucali na dół
 • Jak Irynga ubito
 • Jak królowa kazała podpalić salę
 • Jak margrabiego Rydygiera zabito
 • Jak wszystkich rycerzy Dytrycha zabito
 • Jak zginęli Gunter, Hagen i Krymhilda
 • Das Nibelungenlied.
 • Wie Kriemhilden träumte.
 • Von Siegfrieden.
 • Wie Siegfried nach Worms kam.
 • Wie Siegfried mit den Sachsen stritt.
 • Wie Siegfried Kriemhilden zuerst ersah.
 • Wie Gunther um Brunhild gen Isenland fuhr.
 • Wie Gunther Brunhilden gewann.
 • Wie Siegfried nach den Nibelungen fuhr.
 • Wie Siegfried nach Worms gesandt wird.
 • Wie Gunther mit Brunhild Hochzeit hielt.
 • Wie Siegfried mit seinem Weibe heimkehrte.
 • Wie Gunther Siegfrieden zum Hofgelage lud.
 • Wie sie zum Hofgelage fuhren.
 • Wie die Königinnen sich schalten.
 • Wie Siegfried verrathen ward.
 • Wie Siegfried erschlagen ward.
 • Wie Siegfried beklagt und begraben ward.
 • Wie Siegmund heimkehrte und Kriemhild daheim blieb.
 • Wie der Nibelungenhort nach Worms kam.
 • Wie König Etzel um Kriemhilden sandte.
 • Wie Kriemhild zu den Heunen fuhr.
 • Wie Kriemhild bei den Heunen empfangen ward.
 • Wie Kriemhild ihr Leid zu rächen gedachte.
 • Wie Werbel und Schwemmel die Botschaft brachten.
 • Wie die Könige zu den Heunen fuhren.
 • Wie Dankwart Gelfraten erschlug.
 • Wie sie nach Bechlaren kamen.
 • Wie Kriemhild Hagen entpfieng.
 • Wie Hagen und Volker vor Kriemhildens Saal saßen.
 • Wie Hagen und Volker Schildwacht standen.
 • Wie die Herren zur Kirche giengen.
 • Wie Blödel mit Dankwart in der Herberge Stritt.
 • Wie Dankwart die Märe seinen Herren brachte.
 • Wie sie die Todten aus dem Saale warfen.
 • Wie Iring erschlagen ward.
 • Wie die Königin den Saal verbrennen ließ.
 • Wie Rüdiger erschlagen ward.
 • Wie Dietrichens Recken alle erschlagen wurden.
 • Wie Gunther, Hagen und Kriemhild erschlagen wurden.
 • Spis treści