Szczegóły ebooka

Księga pszczoły. Oryginalny tekst w języku syryjskim przełożony z manuskryptów znajdujących się w Londynie, Oksfordzie oraz Monachium przez sir Ernesta Alfreda Thompsona Wallis Budge'a

Księga pszczoły. Oryginalny tekst w języku syryjskim przełożony z manuskryptów znajdujących się w Londynie, Oksfordzie oraz Monachium przez sir Ernesta Alfreda Thompsona Wallis Budge'a

Nieznany

Ebook

Księga pszczoły to oryginalny tekst w języku syryjskim przełożony z manuskryptów znajdujących się w Londynie, oksfordzie oraz Monachium przez sir Ernesta Alfreda Thompsona Wallis Budge'a. Księga pszczoły gromadząc niebiański nektar z kwiatów dwóch Testamentów i świętych ksiąg zawiera takie oto rozdziały: Apologia przede wszystkim; O wiecznym zamyśle Boga w odniesieniu do stworzenia świata; O stworzeniu w ciszy siedmiu natur (substancji); O ziemi, wodzie, powietrzu i ogniu; O Niebie; O Aniołach; O ciemności; O rozlewającym się (wszechokalającym) świetle; O sklepieniu niebieskim; O stworzeniu drzew i roślin oraz o stworzeniu mórz i rzek; O stworzeniu ciał niebieskich; O stworzeniu potworów morskich, ryb, ptactwa skrzydlatego oraz o gadzinach morza zamieszkujących; O stworzeniu potworów i zwierząt lądowych; O uformowaniu Adama; O stworzeniu Ewy; O Raju; O grzechu Adama; O wygnaniu Adama i Ewy z Raju; O poznaniu Ewy przez Adama; O odkryciu instrumentów do pracy z żelazem służących; O Noem i potopie; O Melchizedeku; O pokoleniach Noego i o tym, jak z trzech synów wytrysnęły siedemdziesiąt dwa rody; O kolejnych pokoleniach od Potopu, aż do dnia dzisiejszego; O budowie wieży i pomieszaniu języków; O Abrahamie; O próbie Hioba; O błogosławieństwie Izaaka; O Józefie; O Mojżeszu i dzieciach Izraela; Historia laski Mojżesza; O Jozuem, synie Nuna i krótkie napomnienie o czasach sędziów i królach dzieci Izraela; O śmierci Proroków, jak umarli i (gdzie) każdy z nich został pochowany; O pokoleniach rodu Mesjasza; O ukazaniu się anioła Jônâchîrowi (Joachimowi) i zapowiedzi narodzin Maryi; O ukazaniu się Gabriela Maryi zapowiedzi urodzenia przez nią Pana naszego; O narodzinach Pana naszego z ciała i krwi; O proroctwie Zarâdôszta dotyczącym Pana naszego; O gwieździe, która ukazała się na Wschodzie w dniu narodzin Pana naszego; O przybyciu magów z Persji; O ucieczce Pana naszego do Egiptu; O Janie Chrzcicielu i ochrzczeniu przez niego Pana naszego; O poście Pana naszego, o walce, którą stoczył z diabłem i o wielkich czynach przez niego czynionych; O wieczerzy paschalnej Pana naszego; O Męce Pana naszego; O zmartwychwstaniu Pana naszego; O wniebowstąpieniu Pana naszego; O zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów zebranych w wieczerniku; O nauczaniu Apostołów, miejscach pobytu każdego z nich i o ich śmierci; Imiona Apostołów w porządku ważności; O sprawach pomniejszych; Imiona patriarchów ze Wschodu (katolikosów), następców Apostołów Addaja i Mârî; Imiona królów, którzy władali światem od potopu do dnia obecnego; Imiona królów medyjskich, którzy panowali w Babilonie; Lata władców egipskich; Lata cesarzy rzymskich; Królowie perscy od Shâbôra (Szapura), syna Hormizda; Lata, które przeminęły na tym świecie; O końcu czasów i przeobrażeniu królestw. Z księgi Metodego, biskupa Rzymu; O Gogu i Magogu uwięzionych na północy; O nadejściu Antychrysta, syna całkowitej zagłady; O śmierci i oddzieleniu duszy od ciała; O przyspieszeniu i powszechnym zmartwychwstaniu, końcu świata materialnego i początku nowego świata; O sposobie, w jaki ludzie powstaną w dniu zmartwychwstania; O radości sprawiedliwych, męce grzeszników i tym, w jaki sposób będą oni tam przebywali; Czy okazana zostanie łaska grzesznikom i diabelskim istotom w gehennie po tym, jak umęczą się oni, będą cierpieć i zostaną ukarani,czy też nie? jeśli zaś dostąpią oni łaski, to kiedy się to stanie?

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • PRZEDMOWA DO WYDANIA ANGLOJĘZYCZNEGO Z 1886 ROKU
 • KSIĘGA PSZCZOŁY
  • Apologia przede wszystkim
  • Lista rozdziałów tej księgi
 • ROZDZIAŁ I 21 O wiecznym zamyśle Boga w odniesieniu do stworzenia świata
 • ROZDZIAŁ II 27 O stworzeniu w ciszy siedmiu natur (substancji)
 • ROZDZIAŁ III 28 O ziemi, wodzie, powietrzu i ogniu
 • ROZDZIAŁ IV 32 O Niebie
 • ROZDZIAŁ V 35 O Aniołach36
 • ROZDZIAŁ VI 46 O ciemności
 • ROZDZIAŁ VII 47 O rozlewającym się (wszechokalającym) świetle
 • ROZDZIAŁ VIII 51 O sklepieniu niebieskim
 • ROZDZIAŁ IX 53 O stworzeniu drzew i roślin oraz o stworzeniu mórz i rzek
 • ROZDZIAŁ X 58 O stworzeniu ciał niebieskich59
 • ROZDZIAŁ XI 61 O stworzeniu potworów morskich, ryb, ptactwa skrzydlatego oraz o gadzinach morza zamieszkujących
 • ROZDZIAŁ XII 63 O stworzeniu potworów i zwierząt lądowych
 • ROZDZIAŁ XIII 65 O uformowaniu Adama
 • ROZDZIAŁ XIV 71 O stworzeniu Ewy
 • ROZDZIAŁ XV 76 O Raju
 • ROZDZIAŁ XVI 84 O grzechu Adama85
 • ROZDZIAŁ XVII 87 O wygnaniu Adama i Ewy z Raju
 • ROZDZIAŁ XVIII 90 O poznaniu Ewy przez Adama
 • ROZDZIAŁ XIX 106 O odkryciu instrumentów do pracy z żelazem służących107
 • ROZDZIAŁ XX 111 O Noem i potopie112
 • ROZDZIAŁ XXI 123 O Melchizedeku124
 • ROZDZIAŁ XXII 127 O pokoleniach Noego i o tym, jak z trzech synów wytrysnęły siedemdziesiąt dwa rody128
 • ROZDZIAŁ XXIII 142 O kolejnych pokoleniach od Potopu, aż do dnia dzisiejszego143
 • ROZDZIAŁ XXIV 154 O budowie wieży i pomieszaniu języków155
 • ROZDZIAŁ XXV 156 O Abrahamie157
 • ROZDZIAŁ XXVI 159 O próbie Hioba160
 • ROZDZIAŁ XXVII 161 O błogosławieństwie Izaaka162
 • ROZDZIAŁ XXVIII 167 O Józefie168
 • ROZDZIAŁ XXIX 170 O Mojżeszu i dzieciach Izraela171
 • ROZDZIAŁ XXX 176 Historia laski Mojżesza
 • ROZDZIAŁ XXXI 200 O Jozuem, synie Nuna i krótkie napomnienie o czasach sędziów i królach dzieci Izraela
 • ROZDZIAŁ XXXII 263 O śmierci Proroków, jak umarli i (gdzie) każdy z nich został pochowany264
 • ROZDZIAŁ XXXIII 284 O pokoleniach rodu Mesjasza285
 • ROZDZIAŁ XXXIV 290 O ukazaniu się anioła Jônâchîrowi (Joachimowi) i zapowiedzi narodzin Maryi
 • ROZDZIAŁ XXXV 295 O ukazaniu się Gabriela Maryi zapowiedzi urodzenia przez nią Pana naszego
 • ROZDZIAŁ XXXVI 299 O narodzinach Pana naszego z ciała i krwi
 • ROZDZIAŁ XXXVII 302 O proroctwie Zarâdôszta dotyczącym Pana naszego
 • ROZDZIAŁ XXXVIII 306 O gwieździe, która ukazała się na Wschodzie w dniu narodzin Pana naszego
 • ROZDZIAŁ XXXIX 308 O przybyciu magów z Persji
 • ROZDZIAŁ XL 316 O ucieczce Pana naszego do Egiptu317
 • ROZDZIAŁ XLI 321 O Janie Chrzcicielu i ochrzczeniu przez niego Pana naszego322
 • ROZDZIAŁ XLII 327 O poście Pana naszego, o walce, którą stoczył z diabłem328 i o wielkich czynach przez niego czynionych
 • ROZDZIAŁ XLIII 329 O wieczerzy paschalnej Pana naszego330
 • ROZDZIAŁ XLIV 333 O Męce Pana naszego
 • ROZDZIAŁ XLV 348 O zmartwychwstaniu Pana naszego
 • ROZDZIAŁ XLVI 361 O wniebowstąpieniu Pana naszego
 • ROZDZIAŁ XLVII 366 O zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów zebranych w wieczerniku
 • ROZDZIAŁ XLVIII 368 O nauczaniu Apostołów, miejscach pobytu każdego z nich i o ich śmierci369
 • ROZDZIAŁ XLIX Imiona Apostołów w porządku ważności418
 • ROZDZIAŁ L 432 O sprawach pomniejszych
 • ROZDZIAŁ LI Imiona patriarchów ze wschodu (katolikosów), następców Apostołów Addaja i Mârî436
 • ROZDZIAŁ LII Imiona królów, którzy władali światem od potopu do dnia obecnego
  • Imiona królów medyjskich, którzy panowali w Babilonie
  • Lata władców egipskich456
  • Lata cesarzy rzymskich
  • Królowie perscy od Shâbôra (Szapura), syna Hormizda478
  • Lata, które przeminęły na tym świecie
 • ROZDZIAŁ LIII 483 O końcu czasów i przeobrażeniu królestw484. Z księgi Metodego, biskupa Rzymu485
 • ROZDZIAŁ LIV 488 O Gogu i Magogu uwięzionych na północy
 • ROZDZIAŁ LV 497 O nadejściu Antychrysta, syna całkowitej zagłady
 • ROZDZIAŁ LVI 501 O śmierci i oddzieleniu duszy od ciała
 • ROZDZIAŁ LVII 504 O przyspieszeniu i powszechnym zmartwychwstaniu, końcu świata materialnego i początku nowego świata
 • ROZDZIAŁ LVIII 512 O sposobie, w jaki ludzie powstaną w dniu zmartwychwstania
 • ROZDZIAŁ LVIX 514 O radości sprawiedliwych, męce grzeszników i tym, w jaki sposób będą oni tam przebywali
 • ROZDZIAŁ LX 516 Czy okazana zostanie łaska grzesznikom i diabelskim istotom w gehennie po tym, jak umęczą się oni, będą cierpieć i zostaną ukarani, czy też nie? jeśli zaś dostąpią oni łaski, to kiedy się to stanie?
 • Przypisy
 • Tytuł: Księga pszczoły. Oryginalny tekst w języku syryjskim przełożony z manuskryptów znajdujących się w Londynie, Oksfordzie oraz Monachium przez sir Ernesta Alfreda Thompsona Wallis Budge'a
 • Autor: Nieznany
 • ISBN: 978-8-3641-4521-6, 9788364145216
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27gt
 • Wydawca: Armoryka