Szczegóły ebooka

Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne

Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne

Włodzimierz Piątkiewicz

Ebook

Nie jest prawdą, żeby teologia tylko dla teologów była. Tylko teolog pisać o niej może, ale każdy wykształcony chrześcijanin może zrozumieć z niej wszystko, co mu się w sposób odpowiedni wyłoży. Każdy też chrześcijanin może być święcie ciekaw wielkich rzeczy, których teologia uczy. Jeżeli tak pozytywny myśliciel, jak Arystoteles, zrobił tę uwagę, że wiadomość choćby tylko prawdopodobna o zagadnieniach wyższych, więcej człowieka zadowala, niż najpewniejsza wiedza o rzeczach poziomych o ileż bardziej obchodzić człowieka może, i umysł i serce jego pociągać, przedmiot cieszący się w głównych swych zarysach pewnością absolutną a tak wysoki, że aż do zetknięcia z Bogiem dochodzi a przy tym nie abstrakcyjny, lecz silnie i wielorako z życiem związany.

 • Słowo wstępne
 • Wprowadzenie
 • Część pierwsza
 • Część druga
 • Część trzecia
 • Część czwarta
 • Część piąta
 • Zakończenie
 • Tytuł: Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne
 • Autor: Włodzimierz Piątkiewicz
 • ISBN: 978-83-763-9084-0, 9788376390840
 • Data wydania: 2020-10-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27ju
 • Wydawca: Armoryka