Helion


Szczegóły ebooka

Rozprawa Mickiewicza o Jakubie Boehmem

Rozprawa Mickiewicza o Jakubie Boehmem


Książka w dwóch wersjach językowych: polskiej i francuskiej. Version bilingue: polonaise et française. Adam Mickiewicz niezmiernie wysoko cenił niektórych mistyków. Przetłumaczył Zdania i uwagi dzieł Jakuba Boehmego, Anioła Ślązaka i Saint-Martina. O tym ostatnim mówił w prelekcjach swoich; Ludzie pojedynczy z historii obcych narodów bywają ważnymi dla historii Słowian. Do takich ludzi liczy się teozof francuski Saint-Martin. Drugi, bardziej jeszcze tajemniczy teurg i teozof, niejaki żyd portugalski Martinez Pasqualis, przejeżdżając przez Francję, zaznajomił się z Saint-Martinem. Później Saint-Martin, wciągniony w nauki mistyczne i chcąc do dna zgłębić kwestie religijne, wyuczył się po niemiecku, żeby czytać sławnego teozofa Jakuba Boehmego. Około tego czasu zabrał także znajomość z kilku Rosjanami i Polakami, którzy jego dzieła i opinie zawieźli do Moskwy. Tym sposobem począł się ruch religijny Rosji. Mickiewicz jednak pierwszeństwo przyznawał Boehmemu i mówił o nim: Z mistyków nowoczesnych największy jest Boehme: wielkim, czystym ogniem płonąca dusza i malująca swoje widzenia ognistymi słowami. Jest to prorok także Boży i taki jasnowidz dla ludów chrześcijaństwa dzisiejszego, jakim był Izajasz dla Hebrejów. W ostatnich latach Mickiewicz poruszał z upodobaniem kwestie, odnoszące się do zadań mistycznych lub do dziejów Rzymu starożytnego. Tak powstały: ogłoszony urywek z Elekcji Nerwy, niewydany urywek o pochodzeniu ludów włoskich i praca o Boehmem.

 • Wstęp do rozprawy Mickiewicza o Jakóbie Boehmem.
 • O Jakóbie Boehmem przez Adama Mickiewicza
  • I. (Wszechogół. Bóg. Szatan).
  • II. (Księga Rodzaju).
  • III. (Człowiek pierwotny).
  • IV. (Stan stworzenia po upadku człowieka i konieczność nowej siły naprawczej).
 • Jacob Boehme par Adam Mickiewicz.
  • I. LUniversalité. Dieu. Satan.
  • II. La Gense.
  • III. Lhomme primitif.
  • IV. Létat de la création aprs la chute de lhomme et la nécessité dune nouvelle force réparatrice.