Szczegóły ebooka

Rozwój moralności w świecie starożytnym od Homera do czasów Chrystusa

Rozwój moralności w świecie starożytnym od Homera do czasów Chrystusa

Tadeusz Zieliński

Ebook

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Od autora: Problem moralności, czyli problem cnoty, może być ujęty z dwu stanowisk. Pierwsze ujęcie dotyczy treści, że tak powiem, moralności, z jego rozwoju w starożytności, bardzo poważnego, łatwo zdajemy sobie sprawę, porównując znaczenie, w którym Homer używa słowa arate tężyzna, dzielność z tym, jakie ma od czasów Platona aż do naszych dni, jako cnota. Drugie ujęcie dotyczy środków, przez które człowiek staje się lub jest cnotliwym. W stosunku do tego ujęcia antyk też przeżył długi i stanowczy rozwój od Homera aż do szkół sokratycznych, pomimo to jednak należy wyznać, że starożytność zostawiła niedopowiedziane ostatnie słowo w tym kierunku i że wypowiedziało je dopiero chrześcijaństwo.

  • Tytuł: Rozwój moralności w świecie starożytnym od Homera do czasów Chrystusa
  • Autor: Tadeusz Zieliński
  • ISBN: 978-8-3806-4427-4, 9788380644274
  • Data wydania: 2017-10-04
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_27lo
  • Wydawca: Armoryka