Helion


Szczegóły ebooka

Uwagi o śmierci niechybnej, wierszem wyrażone

Uwagi o śmierci niechybnej, wierszem wyrażone


Uwagi O Śmierci Niechybney Wszystkim Pospolitey Wierszem Wyrażone Przez Xiędza Bakę S. J. Professora Poetyki a sumptem JMC Pana Xawerego Stefaniego Obywatela Miasta J. K. M. Wilna do druku na pożytek Duchowny podane Roku 1766. drugi raz nakładem Amatorow z przedmową Raymunda Korsaka w Wilnie 1807. Roku wydane, a teraz po trzeci raz 1828. Roku przedrukowane; teraz zasię nakładem Wydawnictwa Armoryka w Sandomierzu 2021. Roku wznowione. Uwagi rzeczy ostatecznych i złości grzechowe nie są tekstem jednorodnym. W pierwszej części dominują powaga i nastrój bliski poezji metafizycznej, natomiast część II, najbardziej znana Uwagi śmierci niechybnej emanuje czarnym humorem. Składa się ona ze zbioru kilkunastu wierszy skierowanych do różnych adresatów: do starych, młodych, panów, dam, duchownych, cudzoziemców, innowierców, mieszczan, zabawnych czy zatrudnionym chmielem głów. Baka w sposób żartobliwy i niemalże ocierający się o parodię przywołał średniowieczny motyw tańca śmierci (danse macabre) i przedstawił świat jako sferę dominacji śmierci. (Za Wikipedią).

 • PRZEMOWA.
 • PIOTROWI DUBIŃSKIEMU
 • DO CZYTELNIKA.
 • UWAGA ŚMIERCI
 • STARYM UWAGA
 • BOGACZOM CIEMNYM OŚWIECENIE.
 • PANOM UWAGA.
 • UWAGA DAMOM.
 • RYCERZOM UWAGA.
 • DUCHOWNYM.
 • DWORSKIEY MŁODZI.
 • PATRYOTOM KORONY POLSKIEY I W. X. L.
 • CUDZOZIEMCOM.
 • PANOM DYSSYDENTOM.
 • MIASTA OBYWATELOM.
 • NĘDZNYM TU KMIECIOM.
 • UWAGA ZABAWNYM, CZY ZATRUDNIONYM CHMIELEM GŁOWOM.
 • RADA WSZYSTKIM STANOM.
 • UWAGA PRAWDY Z ROZRYWKĄ.
 • UWAGA NIKCZEMNOŚCI ŚWIATA.
 • RHYTMUS DE VANITATE MUNDI.