Helion


Szczegóły ebooka

Rymy duchowne (1590)

Rymy duchowne (1590)


Zbiór przepięknych sonetów XIX-wiecznego znakomitego poety Karola Antoniewicza zawierający między innymi te oto utwory: Wstęp. Ranek. Życie. Ucieczka. Burza. Grób. Noc. Współczucie. Sen. Pielgrzym. Nadzieja. Życie. Łzy. Jesień. Oko. To ona. Głos rozpaczy. Odpowiedź Opatrzności. Miłość. Żeglarz. Dobranoc. Wizyta.

 • PRZEDMOWA
 • SETNIK RYMOW DUCHOWNYCH
  • DO JEJ MIŁOŚCI PANNY ZOFIEJ MYSZKOWSKIEJ Z MIROWA
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • IX.
  • X.
  • XI.
  • XII.
  • XIII.
  • XIIII.
  • XV.
  • XVI.
  • XVII.
  • XVIII. SONET I.
  • XIX. INTERREGNUM II.
  • XX.
  • XXI.
  • XXII.
  • XXIII.
  • XXIIII.
  • XXV. SONET II.
  • XXVI.
  • XXVII.
  • XXVIII.
  • XXIX.
  • XXX.
  • XXXI.
  • [XXXI A] PYCHA. SONET III.
  • XXXII.
  • XXXIII. POPIELEC.
  • XXXIV.
  • XXXV.
  • XXXVI.
  • XXXVII.
  • XXXVIII. ZAZDROŚĆ. SONET IV.
  • XXXIX.
  • XL.
  • XLI. INTERREGNUM STEPHANI.
  • XLII.
  • XLIII.
  • XLIV.
  • XLV. GNIEW. SONET.
  • XLVI.
  • XLVII.
  • XLVIII. KOLĘDA.
  • XLIX.
  • L.
  • LI.
  • LII. LENISTWO. SONET.
  • LIII.
  • LIV.
  • LV.
  • LVI.
  • LVII.
  • LVIII.
  • LIX. ŁAKOMSTWO. SONET.
  • LX.
  • LXI.
  • LXII.
  • LXIII.
  • LXIV.
 • LXV.
 • LXVI. OBŻARSTWO. SONET.
  • LXVII.
  • LXVIII.
  • LXIX.
  • LXX.
  • LXXI.
  • LXXII.
  • LXXIII. NIECZYSTOŚĆ. SONET.
  • LXXIV.
  • LXXV.
  • LXXVI.
  • LXXVII.
  • LXXVIII.
  • LXXIX.
  • LXXX.
  • LXXXI. SONET.
  • LXXXII.
  • LXXXIII.
  • LXXXIV.
  • LXXXV.
  • LXXXVI. KOLĘDA.
  • LXXXVII. NOWE LATO.
  • LXXXVIII. SZCZODRY DZIEŃ.
  • LXXXIX.
  • XC. SONET.
  • XCI.
  • XCII.
  • XCIII.
  • XCIV.
  • XCV.
  • XCVI.
  • XCVII. SONET.
  • XCVIII.
  • XCIX.
  • C.
 • SETNIK RYMOW DUCHOWNYCH WTORY
  • DO JEJ MIŁOŚCI PANNY ZOFIEJ MYSZKOWSKIEJ Z MIROWA
  • CI.
  • CII.
  • CIII.
  • CIV.
  • CV.
  • CVI. SONET.
  • CVII.
  • CVIII.
  • CIX.
  • CX.
  • CXI.
  • CXII. OCTONARIUS.
  • CXIII.
  • CXIV.
  • CXIV A.
  • CXV.
  • CXVI.
  • CXVII.
  • CXVIII.
  • CXIX.
  • CXX. SONET.
  • CXXI.
  • CXXII.
  • CXXIII.
  • CXXIV.
  • CXXV.
  • CXXVI.
  • CXXVII.
  • CXXVIII.
  • CXXIX.
  • CXXX.
  • CXXXI.
  • CXXXII.
  • CXXXIII.
  • CXXXIV.
  • CXXXV.
  • CXXXVI.
  • CXXXVII.
  • CXXXVIII.
  • CXXXIX.
  • CXL.
  • CXLI.
  • CXLII.
  • CXLIII.
  • CXLIV. SONET.
  • CXLV.
  • CXLVI.
  • CXLVII.
  • CXLVIII.
  • CXLIX.
  • CL.
  • CLI.
  • CLII.
  • CLIII.
  • CLIV.
  • CLV.
  • CLVI.
  • CLVII.
  • CLVIII.
  • CLIX.
  • CLX.
  • CLXI.
  • CLXII.
  • CLXIII.
  • CLXIV.
  • CLXV.
  • CLXVI.
  • CLXVII.
  • CLXVIII.
  • CLXIX.
  • CLXX.
  • CLXXI.
  • CLXXII.
  • CLXXIII.
  • CLXXIV.
  • CLXXV.
  • CLXXVI.
  • CLXXVII.
  • CLXXVIII.
  • CLXXIX.
  • CLXXX.
  • CLXXXI.
  • CLXXXII.
  • CLXXXIII. SONET.
  • CLXXXIV.
  • CLXXXV.
  • CLXXXVI.
  • CLXXXVII.
  • CLXXXVIII.
  • CLXXXIX.
  • CXC.
  • CXCI.
  • CXCII.
  • CXCIII.
  • CXCIV.
  • CXCV.
  • CXCVI.
  • CXCVII.
  • CXCVIII.
  • CXCIX.
  • CC.
  • DO JEGO MIŁOŚCI PANA PIOTRA MYSZKOWSKIEGO Z MIROWA
 • SŁOWNICZEK