Szczegóły ebooka

O sprawach Ducha Świętego

O sprawach Ducha Świętego

Ks. Józef Krukowski

Ebook

Publikacja polecana szczególnie dla katolików tradycjonalistów. Duch Święty jest zesłany Kościołowi na to, aby był jego Nauczycielem, tj. aby oświecał nauczycieli Kościoła, papieża i biskupów w tym, czego mają wiernych nauczać w rzeczach wiary świętej. A czy papież i biskupi potrzebują Ducha Świętego? Potrzebują: a) aby Ewangelię św. dobrze wyrozumieli, b) aby Ewangelię św. dobrze wykładali. Pan Jezus opowiedział całą Ewangelię Apostołom i przykazał im opowiadać ją wszystkim narodom. Z biegiem bowiem czasów, z rozwojem nauk świeckich powstają nowe teorie, uderzają na Pismo św. i naukę Kościoła. Z drugiej strony papież, biskupi są ludźmi podległymi omyłce, błędowi. Po ludzku mówiąc: łatwo mogłoby się stać, że słowo Boże mogłoby być źle zrozumiane i fałszywie wykładane, gdyby Duch Święty nie był w Kościele przy papieżu i biskupach, nie chronił ich od wszelkiego błędu, nie strzegł powierzonego depozytu, nie sprawiał, że po wszystkie czasy, miejscach i od wszystkich pasterzy w jednym rozumieniu słowo Boże opowiadane było i będzie nieskażenie.

 • O sprawach Ducha Świętego działającego w Kościele świętym
  • I.
  • II.
  • III.
 • O łaskach i darach szczególnych Ducha Świętego udzielonych świętym Apostołom
  • I. Oświecił Apostołów
  • II. Natchnął ich odwagą i mocą
  • III. Duch Święty skutecznie błogosławił ich pracy
 • O wielkiej miłości Boga ku ludziom i dlaczego wiele ludzi nie miłuje Boga i jakie stąd skutki?
  • I.
  • II.
 • O wierze świętej jej potrzebie i pożytkach o skutkach z jej utraty i środkach jej zachowania
  • I.
  • II.
 • Epilog
 • Tytuł: O sprawach Ducha Świętego
 • Autor: Ks. Józef Krukowski
 • ISBN: 9788376392745, 9788376392745
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27n7
 • Wydawca: Armoryka