Szczegóły ebooka

O Objawieniu

O Objawieniu

Ks. Antoni Langer

Ebook

Publikacja polecana szczególnie dla katolików tradycjonalistów. Przedmiotem właściwym Boskiego umysłu nie może być nic innego jak tylko własna Jego nieskończona istota. A że siła ludzka nieskończenie niższą jest od Boskiej, a więc i ten przedmiot właściwy poznania Bożego musi leżeć w sferze nieskończenie wyższej od przedmiotów właściwych potęgi umysłowej człowieka, a stąd konieczne następstwo, że rozum ludzki nie zdoła nigdy ogarnąć istoty Bożej, a zatem dla niej zawsze tajemnice niedościgłe w istocie Bożej ukrywać się będą. Takim to przedmiotem nieskończenie wyższym nad wszelki rozum stworzony, jest istota Boża, stąd żaden rozum stworzony nie poznaje Boga tak wyczerpująco, żeby dlań nie było już żadnej tajemnic. Dlatego dla człowieka niezbędne jest Objawienie bez którego niczego by nie wiedział, ani nie rozumiał.

  • Rozdział pierwszy
  • Rozdział drugi
  • Notatki
  • Tytuł: O Objawieniu
  • Autor: Ks. Antoni Langer
  • ISBN: 9788376392790, 9788376392790
  • Data wydania: 2021-11-08
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_27nb
  • Wydawca: Armoryka