Szczegóły ebooka

O wzniosłym i tajemniczym połączeniu z Bogiem, które sprawuje w nas łaska

O wzniosłym i tajemniczym połączeniu z Bogiem, które sprawuje w nas łaska

Ks. Dr. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg Sj

Ebook

W księdze poprzedzającej "O istocie łaski Bożej" rozważaliśmy i przyglądaliśmy się istocie łaski uświęcającej, a mianowicie, jakim to ona jest przymiotem wielce wspaniałym, nadprzyrodzonym, od Boga w cudowny sposób danym naszej naturze, za pomocą którego stajemy się uczestnikami natury Boskiej i podobnymi do niej w jej szczytnych doskonałościach. Skoro zaś natura nasza jest tak wysoko wyniesiona i dziwnie przemieniona i do Boskiej tak wielce upodobniona, musimy także wstępować w związek z Bogiem najściślejszy, tajemniczy i żywy a wskutek tego wspaniałość i cena łaski oczywiście jeszcze wyżej się podniesie. To połączenie z Bogiem tajemnicze, wywołane i dokonane przez łaskę stanowić będzie osnowę księgi drugiej. Duch Święty w Piśmie św. i u Ojców wymieniony jest jako ta osoba Boska, z którą łączymy się w sposób szczególniejszy przez łaskę. Duchowi Świętemu, trzeciej osobie Trójcy Przenajświętszej, jakby na granicy Bóstwa stojącej, przypisuje się przede wszystkim połączenie Boga ze stworzeniem i stworzenia z Bogiem. Nadto jest On osobistym przedstawicielem miłości Ojca i Syna, od których pochodzi. Skoro więc połączenie Boga ze stworzeniem dokonuje się właśnie za pomocą Jego miłości a z drugiej strony połączenie nasze z Bogiem w tym życiu zasadza się głównie na miłości ku Niemu, to widoczną jest rzeczą, dlaczego Duch Święty pod tym względem całą Trójcę Świętą przedstawia.

  • Section 1
  • Tytuł: O wzniosłym i tajemniczym połączeniu z Bogiem, które sprawuje w nas łaska
  • Autor: Ks. Dr. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg Sj
  • ISBN: 9788379505722, 9788379505722
  • Data wydania: 2019-09-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_27np
  • Wydawca: Armoryka