Helion


Szczegóły ebooka

Wojna światów. The War of the Worlds

Wojna światów. The War of the Worlds


Książka uważana jest za jedną z najważniejszych w historii światowej literatury fantastycznej. Należy do kanonu gatunku i na wiele lat wprowadziła fantastykę na tory apokaliptycznych wizji przyszłości. Powieść przedstawia inwazję Marsjan na Ziemię. Przybysze chcą opanować Ziemię, a ludzie stanowić mają dla nich źródło pożywienia. Wells opisał w swojej wizji różne postawy społeczne przejawiane przez ludzi w obliczu globalnego zagrożenia (za Wikipedią). Książka w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. A dual Polish-English language edition.

 • Wojna światów
 • KSIĘGA I.
 • Przybycie mieszkańców Marsa.
  • I. W przeddzień wojny.
  • II. Spadająca gwiazda.
  • III. Na błoniach Horsell.
  • IV. Cylinder się otwiera.
  • V. Gorący promień.
  • VI. Gorący promień na drodze do Chobdam.
  • VII. Jak wróciłem do domu.
  • VIII. Noc Piątkowa.
  • IX. Walka się rozpoczyna.
  • X. Wśród burzy.
  • XI. W oknie.
  • XII. Co widziałem w Weybridge i Shepperton.
  • XIII. Jak spotkałem się z pastorem.
  • XIV. W Londynie.
  • XV. Co się stało w Surrey.
  • XVI. Wyjście z Londynu.
  • XVII. Dziecko grzmotu.
 • KSIĘGA II.
 • Ziemia pod panowaniem przybyszów z Marsa.
  • I. Pod jarzmem.
  • II. Cośmy widzieli, siedząc w zawalonym domu.
  • III. Dni więzienia.
  • IV. Śmierć pastora.
  • V. Cisza.
  • VI. Dzieło dni piętnastu.
  • VII. Człowiek na wzgórzu Putney.
  • VIII. Londyn umarły.
  • IX. Rozbitki.
  • X. Epilog.
 • The War of the Worlds
 • BOOK ONE
 • THE COMING OF THE MARTIANS
  • I. THE EVE OF THE WAR.
  • II. THE FALLING STAR.
  • III. ON HORSELL COMMON.
  • IV. THE CYLINDER OPENS.
  • V. THE HEAT-RAY.
  • VI. THE HEAT-RAY IN THE CHOBHAM ROAD.
  • VII. HOW I REACHED HOME.
  • VIII. FRIDAY NIGHT.
  • IX. THE FIGHTING BEGINS.
  • X. IN THE STORM.
  • XI. AT THE WINDOW.
  • XII. WHAT I SAW OF THE DESTRUCTION OF WEYBRIDGE AND SHEPPERTON.
  • XIII. HOW I FELL IN WITH THE CURATE.
  • XIV. IN LONDON.
  • XV. WHAT HAD HAPPENED IN SURREY.
  • XVI. THE EXODUS FROM LONDON.
  • XVII. THE THUNDER CHILD.
 • BOOK TWO
 • THE EARTH UNDER THE MARTIANS.
  • I. UNDER FOOT.
  • II. WHAT WE SAW FROM THE RUINED HOUSE.
  • III. THE DAYS OF IMPRISONMENT.
  • IV. THE DEATH OF THE CURATE.
  • V. THE STILLNESS.
  • VI. THE WORK OF FIFTEEN DAYS.
  • VII. THE MAN ON PUTNEY HILL.
  • VIII. DEAD LONDON.
  • IX. WRECKAGE.
  • X. THE EPILOGUE.