Helion


Szczegóły ebooka

O początku narodu Longobardów

O początku narodu Longobardów


Ze Wstępu do tekstu O początkach narodu Longobardów: () Gdzieś w latach siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych VII wieku, prawdopodobnie w jednych z miast lub klasztorów północnej Italii, będącej centralnym obszarem królestwa Longobardów, pewien nieznany z imienia i raczej średnio wykształcony mnich, kapłan lub może tylko piśmienny urzędnik, raczej longobardzkiego, niż rzymskiego pochodzenia, wziął do ręki pióro i jako wstęp do dostępnego mu odpisu Edyktu Rotarisa, kodeksu praw obowiązujących w państwie od jakiś trzydziestu lub czterdziestu lat, dopisał krótki, zaledwie kilkustronicowy łaciński tekst, będący odtąd oficjalnym niejako zapisem mitycznych początków, wędrówki i pewnych elementów dziejów ludu, a ściślej mówiąc władców ludu Longobardów. Dziś to niewielkie dzieło, znane pod swym łacińskim tytułem jako Origo gentis Langobardorum, czyli O początkach narodu Longobardów, choć funkcjonuje niejako w cieniu późniejszej o stulecie monumentalnej Historii Longobardów Pawła Diakona, pozostaje najstarszą znaną nam dzisiaj w miarę spójną interpretacją dziejów tego ludu, a jedyną, jaka zachowała się z okresu istnienia ich niepodległego państwa w Italii.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
  • I oto historia się zaczyna
  • Kim byli Longobardowie
  • Rys historyczny
  • Piśmiennictwo Longobardów
  • Struktura, autorstwo i znaczenie Origo gentis Langobardorum
  • Kilka uwag o przekładzie
 • O początkach narodu Longobardów (przekład polski)
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
 • Origo gentis Langobardorum (tekst łaciński)
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
 • DODATEK70
  • WYKAZ LITERATURY ZAWIERAJĄCEJ INFORMACJĘ DOTYCZĄCE LONGOBARDÓW
   • ŹRÓDŁA
  • OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
 • Przypisy