Szczegóły ebooka

Niedola Nibelungów inaczej Pieśń o Nibelungach

Niedola Nibelungów inaczej Pieśń o Nibelungach

Nieznany

Ebook

"Niedola Nibelungów inaczej Pieśń o Nibelungach. Das Nibelungenlied. Edycja dwujęzyczna: polska i niemiecka. Tekst text: polski / deutsch Pieśń o Nibelungach lub Niedola Nibelungów (oba tytuły równoprawne) średniowieczny germański epos bohaterski, napisany w języku średnio-wysoko-niemieckim ok. 1200 roku przez nieznanego autora pochodzącego prawdopodobnie z okolic Pasawy, który opierał się na opowieściach zawartych w Eddach, Sadze rodu Wölsungów i Sadze o Dytryku z XIII w. (Dietrichsage). Wedle tradycyjnego poglądu był to rycerz z rodu Kürenbergów. Pod nazwą Nibelungowie (także Niflungowie) rozumie się w tekście ród karłów, których skarb zagarnął Zygfryd, a później także Burgundów, gdyż stali się posiadaczami tego złota. Etymologię słowa Nibelungowie wiąże się ze słowem Nebel (staromien. Nebul) oznaczającego mgłę. Zatem Nibelungowie to mieszkańcy krainy mgieł, co należy łączyć z Niflheimem, czyli nazwą krainy zmarłych w mitologii skandynawskiej. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Piśń_o_Nibelungach) Das Nibelungenlied ist die wichtigste hochmittelalterliche deutsche Ausformung der Nibelungensage, deren Ursprünge bis in das heroische Zeitalter der germanischen Völkerwanderung zurückreichen. Ein historischer Kern oder Anknüpfungspunkt der Sage ist die Zerschlagung des Burgunderreiches im Raum von Worms in der Spätantike (um 436) durch den römischen Heermeister Aëtius mit Hilfe hunnischer Hilfstruppen. Weitere historische Ereignisse, die hier vermutlich eine Rolle spielen, sind die Hochzeit zwischen Attila und der wahrscheinlich germanischen Fürstentochter Ildikó (453) sowie, nach Meinung mancher, auch der Streit im Hause der Merowinger zwischen Brunichild und Fredegunde. Durch die Mechanismen mündlicher Überlieferung und die dichterische Ausgestaltung des Stoffes bewahrte die Nibelungensage aber kaum noch authentische historische Erinnerungen (am ehesten Namen). Auch Pilgrim von Passau ist eine Person, die in Sage und Wirklichkeit vorkommt. Seine väterlichen Vorfahren lassen sich über die Sieghardinger bis in den Wormser Raum zurückverfolgen. (http://de.wikipedia.org/wiki/Nibelungenlied)"

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • Niedola Nibelungów
 • Sen Krymhildy
 • O Zygfrydzie
 • Jak Zygfryd przybył do Wormacji
 • Jak walczył z Sasami
 • Jak Zygfryd Krymhildę po raz pierwszy obaczył
 • Jak Gunter wyprawiał się do Islandii po Brunhildę
 • Jak Gunter Brunhildę pozyskał
 • Jak Zygfryd pojechał po swoich rycerzy Nibelungów
 • Jak Zygfryda do Wormacji posłano
 • Jak Brunhildę w Wormacji przyjęto
 • Jak Zygfryd z żoną do swego kraju powrócił
 • Jak Gunter zaprosił Zygfryda na gody
 • Jak na gody jechali
 • Jak królowe połajały się nawzajem
 • Jak Zygfryda zdradzono
 • Jak Zygfryda zabiło
 • Jak Krymhilda opłakiwała małżonka i jak go pogrzebiono
 • Jak Zygmunt do kraju powrócił
 • Jak skarb Nibelungów do Wormacji przywieziono
 • Jak król Ecel do Burgundii po Krymhildę posyłał
 • Jak Krymhilda do Hunnów jechała
 • Jak Ecel zaślubił Krymhildę
 • Jak krzywdy swoje Krymhilda pomścić zamierzała
 • Jak Werbel i Swemmel poselstwo spełnili
 • Tak panowie wszyscy do Hunnów jechali
 • Jak Dankwart zabił Gelfrata
 • Jak przyjechali do Bechlaren
 • Jak Burgundowie przybyli do zamku Ecela
 • Jak Hagen nie powstał przed królową
 • Jak Hagen z Volkerem na straży stali
 • Jak szli do kościoła
 • Jak Bledelina ubito
 • Jak Burgundowie z Hunnami walczyli
 • Jak ciała zabitych wyrzucali na dół
 • Jak Irynga ubito
 • Jak królowa kazała podpalić salę
 • Jak margrabiego Rydygiera zabito
 • Jak wszystkich rycerzy Dytrycha zabito
 • Jak zginęli Gunter, Hagen i Krymhilda
 • Das Nibelungenlied.
 • Wie Kriemhilden träumte.
 • Von Siegfrieden.
 • Wie Siegfried nach Worms kam.
 • Wie Siegfried mit den Sachsen stritt.
 • Wie Siegfried Kriemhilden zuerst ersah.
 • Wie Gunther um Brunhild gen Isenland fuhr.
 • Wie Gunther Brunhilden gewann.
 • Wie Siegfried nach den Nibelungen fuhr.
 • Wie Siegfried nach Worms gesandt wird.
 • Wie Gunther mit Brunhild Hochzeit hielt.
 • Wie Siegfried mit seinem Weibe heimkehrte.
 • Wie Gunther Siegfrieden zum Hofgelage lud.
 • Wie sie zum Hofgelage fuhren.
 • Wie die Königinnen sich schalten.
 • Wie Siegfried verrathen ward.
 • Wie Siegfried erschlagen ward.
 • Wie Siegfried beklagt und begraben ward.
 • Wie Siegmund heimkehrte und Kriemhild daheim blieb.
 • Wie der Nibelungenhort nach Worms kam.
 • Wie König Etzel um Kriemhilden sandte.
 • Wie Kriemhild zu den Heunen fuhr.
 • Wie Kriemhild bei den Heunen empfangen ward.
 • Wie Kriemhild ihr Leid zu rächen gedachte.
 • Wie Werbel und Schwemmel die Botschaft brachten.
 • Wie die Könige zu den Heunen fuhren.
 • Wie Dankwart Gelfraten erschlug.
 • Wie sie nach Bechlaren kamen.
 • Wie Kriemhild Hagen entpfieng.
 • Wie Hagen und Volker vor Kriemhildens Saal saßen.
 • Wie Hagen und Volker Schildwacht standen.
 • Wie die Herren zur Kirche giengen.
 • Wie Blödel mit Dankwart in der Herberge Stritt.
 • Wie Dankwart die Märe seinen Herren brachte.
 • Wie sie die Todten aus dem Saale warfen.
 • Wie Iring erschlagen ward.
 • Wie die Königin den Saal verbrennen ließ.
 • Wie Rüdiger erschlagen ward.
 • Wie Dietrichens Recken alle erschlagen wurden.
 • Wie Gunther, Hagen und Kriemhild erschlagen wurden.
 • Spis treści
 • Tytuł: Niedola Nibelungów inaczej Pieśń o Nibelungach
 • Autor: Nieznany
 • ISBN: 978-83-795-0142-7, 9788379501427
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27qk
 • Wydawca: Armoryka