Szczegóły ebooka

Herezjarchowie i schizmatycy

Herezjarchowie i schizmatycy

Andrzej Sarwa

Ebook

Książka stanowi niezwykle interesujący i napisany pięknym językiem zbiór szkiców z dziejów herezji i schizm rozsianych dotąd w licznych różnych publikacjach Andrzeja Sarwy.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • OD AUTORA
 • SZYMON CZRNOKSIĘŻNIK
 • MANI
  • Nauka Maniego
  • Spadkobiercy
  • Bogomilska nauka
  • Na Zachodzie
 • ARIUSZ I ARIANIE
  • Początki
  • Sytuacja w cesarstwie i Konstantyn Wielki (306-337)
  • Pierwszy sobór ekumeniczny w Nicei
  • Po soborze
 • NESTORIUSZ
  • W obronie Jezusowego człowieczeństwa
  • Cyryl
  • Długa droga do zgody
 • DIOSKUR, EUTYCHES I MONOFIZYTYZM
 • WIELKA SCHIZMA WSCHODNIA
  • Wschód i Zachód w cesarstwie rzymskim
  • Ku rozłamowi
  • Schizma focjańska
  • Wielka schizma
  • Różnice
 • WIKLIF
  • Nauka Wiklifa
 • JAN HUS
  • Zanim pojawił się Hus
  • Jan Hus
  • Czego uczył Hus?
  • Dalsze dzieje husytyzmu
 • SAVONAROLA
  • ,,Wydarzenia. Sprawa Savonaroli
 • LUTER I INNI
  • Mnich z Wittenbergi
  • Zaczęło się od odpustów
  • Początek
  • Ekskomunika
  • Czego uczył Luter?
  • Ulrich Zwingli
  • Jan Kalwin
  • Henryk VIII
  • Pokłosie
 • JANSENIUSZ I JEGO SPADKOBIERCY
 • RASKOLNICY I HERETYCY W PRAWOSŁAWNEJ ROSJI
 • SWEDENBORG
 • JOSEPH SMITH I MORMONI
 • RUSSEL I BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO
  • Czego uczył Russel?
  • Epifaniści
  • Świadkowie Jehowy
 • KOZŁOWSKA, KOWALSKI I DZIEŁO WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA
  • Dzieło Wielkiego Miłosierdzia
  • Uzyskanie legalizacji
  • Reformy Arcybiskupa Kowalskiego
  • Nauka o Mateczce
  • Procesy mariawickie
  • Rozłam
 • KOŚCIÓŁ SZATANA
 • SCHIZMA ARCYBISKUPA LEFEBVREA
 • Spis treści
 • Tytuł: Herezjarchowie i schizmatycy
 • Autor: Andrzej Sarwa
 • ISBN: 978-8-3795-0035-2, 9788379500352
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27rd
 • Wydawca: Armoryka