Szczegóły ebooka

Powstanie i rozwój pesymizmu w Indiach

Powstanie i rozwój pesymizmu w Indiach

Maurycy Staszewski

Ebook

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Książka zawiera rozdziały, w których omawia następujące zagadnienia: Obraz pierwotnego społeczeństwa indyjskiego i jego późniejszych przeobrażeń. Początki filozoficznych spekulacji w hymnach Rigwedy. Liturgiczno-teologiczne spekulacje indyjskich kapłanów. Wiara w wędrówkę duszy po śmierci. Samoistne spekulacje filozoficzne. Atman-Brahma. Transcendentalna metafizyka. Pesymizm na gruncie umysłowości bramińskiej. Budyzm jego geneza. Charakterystyka pesymizmu buddyjskiego. Zestawienie wyników: porównanie pesymizmu indyjskiego z objawami pesymizmu u innych narodów, a szczególnie u Niemców. Porównanie religii buddyjskiej z chrześcijańską. Losy jakie zgotował pesymizm społeczeństwom, które przyjęły go za podstawę życia religijnego. Co jest ziarnkiem prawdy w pesymizmie?

  • Tytuł: Powstanie i rozwój pesymizmu w Indiach
  • Autor: Maurycy Staszewski
  • ISBN: 978-8-3806-4387-1, 9788380643871
  • Data wydania: 2017-10-04
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_27rt
  • Wydawca: Armoryka