Helion


Szczegóły ebooka

Cliges

Cliges


Średniowieczny starofrancuski utwór "Cliges", powstał w wieku XII, jego autor Chretien de Troyes połączył w nim tematykę arturiańską z bizantyńską. W pierwszej części utworu syn cesarza bizantyńskiego szuka przygód na dworze króla Artura i ostatecznie poślubia córkę Gawajna, po czym wraca z żoną do Bizancjum. Druga część opowiada o dziejach ich syna Cligesa, pozbawionego tronu przez starego stryja. Co więcej, stryj żeni się z zakochaną w Cligesie z wzajemnością Fenice, córką cesarza niemieckiego. Fenice broni się przed natarczywością starca, ale nie wiąże się z Cligesem, bowiem związek z dwoma mężczyznami poniża kobietę. Wreszcie zaczarowany napój pozornie pozbawia ją życia. Po pogrzebie Cliges przywołuje ją do życia. Ukrywających się Cligesa i Fenice odnajduje stryj, kończy jednak życie w szaleństwie. Cliges i Fenice mogą się pobrać, zostając nie tylko małżonkami, ale i kochankami i przyjaciółmi. (z Wikipedii). Ze wstepu do "Cligesa": "Ten, który napisał Ereka i Enidę, przełożył na język francuski fragmenty dzieła Owidiusza Sztuka Kochania, napisał Shoulder Bite, skomponował dzieło traktujące o Królu Marku i urodziwej Izoldzie oraz inne o przemianie Czajki, Jaskółki i Słowika, opowie inną historię o pewnym żyjącym w Grecji i pochodzącym z rodu Króla Artura młodzieńcu. Zanim o nim wspomnę, usłyszycie opowieść o życiu jego ojca, jego pochodzeniu i jego rodzinie. Był on na tyle śmiałym i ambitnym człowiekiem, że ośmielił się opuścić Grecję i osiedlić w Anglii, zwanej niegdyś Brytanią, w celu zdobycia sławy. Historię, którą zamierzam wam przytoczyć, możemy odnaleźć w jednej z bardzo starych ksiąg w bibliotece mego pana, Świętego Piotra z Beauvais. To z niej Chretien zaczerpnął wiedzę, którą przemienił w słowo pisane. Z takich właśnie zachowanych ksiąg dowiadujemy się o czynach ówczesnych ludzi i czasach, w których przyszło im żyć. Dzięki jednej z nich wiemy, że nasza rycerskość i wiedza były niegdyś atrybutami Greków. Nieco później ta pierwsza powędrowała do Rzymu, a wiedza przeniosła się na terytorium Francji. Być może Bóg sprawi, iż kiedyś do nas powrócą. Greków i Rzymian jednak już nie ma, ich chwała przeminęła, a ich żarzące się niegdyś prochy przestały się już tlić."

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • CLIGES
 • CZĘŚĆ I: wersy 1-2278
  • 1-44
  • 45-134
  • 135-168
  • 169-234
  • 235-338
  • 339-384
  • 385-440
  • 441-540
  • 541-574
  • 575-872
  • 873-1046
  • 1047-1066
  • 1067-1092
  • 1093-1146
  • 1147-1196
  • 1197-1260
  • 1261-1348
  • 1349-1418
  • 1419-1448
  • 1449-1472
  • 1473-1490
  • 1491-1514
  • 1515-1552
  • 1553-1712
  • 1713-1858
  • 1859-1954
  • 1955-2056
  • 2057-2146
  • 2147-2200
  • 2201-2248
  • 2249-2278
 • CZĘŚĆ II: wersy 2279-4574
  • 2279-2310
  • 2311-2360
  • 2361-2382
  • 2383-2456
  • 2457-2494
  • 2495-2524
  • 2525-2554
  • 2555-2618
  • 2619-2665
  • 2669-2680
  • 2681-2706
  • 2707-2724
  • 2725-2760
  • 2761-2792
  • 2793-2870
  • 2871-3010
  • 3011-3062
  • 3063-3216
  • 3217-3250
  • 3251-3328
  • 3329-3394
  • 3395-3424
  • 3425-3570
  • 3571-3620
  • 3621-3748
  • 3749-3816
  • 3817-3864
  • 3865-3914
  • 3915-3962
  • 3963-4010
  • 4011-4036
  • 4037-4094
  • 4095-4138
  • 4139-4236
  • 4237-4282
  • 4283-4574
 • CZĘŚĆ III: wersy 4575-6784
  • 4575-4628
  • 4629-4726
  • 4727-4758
  • 4759-4950
  • 4951-5040
  • 5041-5114
  • 5115-5156
  • 5157-5280
  • 5281-5400
  • 5401-5466
  • 5467-5554
  • 5555-5662
  • 5663-5698
  • 5699-5718
  • 5719-5814
  • 5815-5904
  • 5905-5988
  • 5989-6050
  • 6051-6162
  • 6163-6316
  • 6317-6346
  • 6347-6392
  • 6393-6424
  • 6425-6586
  • 6587-6630
  • 6631-6784
 •