Helion


Szczegóły ebooka

Awesta

Awesta

Awesta (Avesta), natchniona księga zaratusztrianizmu, została zredagowana w bardzo starożytnym języku zwanym awestyjskim, a zawiera przekazy przez niektórych datowane na niezwykle zamierzchłą przeszłość, bo aż na II tysiąclecie przed naszą erą. Tekst Awesty prawdopodobnie został ostatecznie zredagowany w VI wieku p.n.e., ale gdy Aleksander Wielki podbił imperium perskie, nakazał tę świętą księgę zniszczyć. Została ona odtwarzana przez bardzo długi czas, by ostateczną redakcję uzyskać dopiero za panowania szacha Szapura II (309-379) z dynastii Sasanidów. Istniejąca obecnie Awesta składa się z dwudziestu jeden ksiąg (nasków) i dzieli się na kilka części. Oferowana księga zawiera całość świętego tekstu: Wendidad, Sîrôzahy, Yasty, Nyâyisy, Yasna, Visparad, Âfrînagân, Gâhs i pozostałe fragmenty.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • TOM PIERWSZY
  • AWESTA I INNE ŚWIĘTE KSIĘGI
  • FARGARD I.15
  • FARGARD II.
   • I.
   • II.
  • FARGARD III.
  • FARGARD IV.
  • FARGARD V.81
   • I a.
   • I b.
   • II a.
   • II b.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
  • FARGARD VI.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
  • FARGARD VII.
   • I.
   • II.173
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII a.
   • VII b.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
   • XI.
   • XII.
  • FARGARD VIII.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
  • FARGARD IX.
   • Dziewięć dni Barashnm.
   • I a.
   • II.301
   • III.
  • FARGARD X.
  • FARGARD XI.
  • FARGARD XII.
  • FARGARD XIII.
   • Pies.
   • I a.
   • I b.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
  • FARGARD XIV.
  • FARGARD XV.
   • IV (46-51). Karmienie psów.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
  • FARGARD XVI.
   • I.
   • II.
   • III.
  • FARGARD XVII.
   • Włosy i paznokcie.
   • I.
   • II.
  • FARGARD XVIII.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
  • FARGARD XIX.
   • I.
   • II.
   • III.
  • FARGARD XX.
   • Thrita, Pierwszy Uzdrowiciel.
  • FARGARD XXI.
   • Woda i Światło.
   • I.
   • II.
   • III a.
   • III b.
   • III c.
   • IV.
  • FARGARD XXII.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
 • TOM DRUGI
  • YA TY I SÎRÔZAHY
  • SÎRÔZAHY
  • SÎRÔZAH I.
   • 1. Ormazd.
   • 2. Bahman.
   • 3. Ardibehe t.
   • 4. Shahrvar.
   • 5. Sapendârmad.
   • 7. Murdâd.
   • 8. Dai pa Âdar.
   • 9. Âdar.
   • 10. Âbân.
   • 11. Khorshd.
   • 12. Mâh.
   • 13. Tîr.
   • 14. Gô .
   • 15. Dai pa Mihir.
   • 16. Mihir.
   • 17. Srôsh.
   • 18. Rashn.
   • 19. Farvardîn.
   • 20. Bahrâm.
   • 21. Râm.
   • 22. Bâd.
   • 23. Dai pa Dîn.
   • 24. Dîn.
   • 25. Ard.
   • 26. Â tâd.
   • 27. Âsmân.
   • 28. Zemyâd.
   • 29. Mahraspand.
   • 30. Anrân.
  • SÎRÔZAH II.
   • 1. Ormazd.
   • 2. Bahman.
   • 3. Ardibehe t.
   • 4. Shahrvar.
   • 5. Sapendârmad.
   • 7. Murdâd.
   • 8. Dai pa Âdar.
   • 9. Âdar.
   • 10. Âbân.
   • 11. Khorshd.
   • 12. Mâh.
   • 13. Tîr.
   • 14. Gô .
   • 15. Dai pa Mihir.
   • 16. Mihir.
   • 17. Srôsh.
   • 18. Rashn.
   • 19. Farvardîn.
   • 20. Bahrâm.
   • 21. Râm.
   • 22. Bâd.
   • 23. Dai pa Dîn.
   • 24. Dîn.
   • 25. Ard.
   • 26. Â tâd.
   • 27. Âsmân.
   • 28. Zemyâd.
   • 29. Mahraspand.
   • 30. Anrân.
  • I. YASTA ORMAZDA.
  • II. YASTA HAPTÂNA.
   • I.
   • II.
   • III.
  • III. YASTA ARDIBEHISTY688.
   • I.
   • II.
  • IV. YASTA KHORDÂDA.
  • V. YASTA ÂBÂNA.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
   • XI.
   • XII.
   • XIII.
   • XIV.
   • XV.
   • XVI.
   • XVII.
   • XVIII.
   • XIX.
   • XX.
   • XXI.
   • XXII.
   • XXIII.
   • XXIV.
   • XXV.
   • XXVI.
   • XXVII.
   • XXVIII.
   • XXIX.
   • XXX.
  • VI. YASTA KHÔRSHDA.
  • VII. YASTA MÂHA.
  • VIII. YASTA TÎRA.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • XI.
   • XII.
   • XIII.
   • XIV.
   • XV.
   • XVI.
  • IX. YASTA GÔSA.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
  • X. YASTA MIHIRA.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
   • XI.
   • XII.
   • XIII.
   • XIV.
   • XV.
   • XVI.
   • XVII.
   • XVIII.
   • XIX.
   • XX.
   • XXI.
   • XXII.
   • XXIII.
   • XXIV.
   • XXV.
   • XXVI.
   • XXVII.
   • XXVIII.
   • XXIX.
   • XXX.
   • XXXI.
   • XXXII.
   • XXXIII.
   • XXXIV.
   • XXXV.
  • XI. YASTA SRÔSH HÂDHÔKHT.
   • I.
   • II.
   • III.
   • V.
  • XII. YASTA RASHN.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
   • XI.
   • XII.
   • XIII.
   • XIV.
   • XV.
   • XVI.
   • XVII.
   • XVIII.
   • XIX.
   • XX.
   • XXI.
   • XXII.
   • XXIII.
   • XXIV.
   • XXV.
   • XXVI.
   • XXVII.
   • XXVIII.
   • XXIX.
   • XXX.
   • XXXI.
  • XIII. YASTA FARVARDÎNA.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
   • XI.
   • XII.
   • XIII.
   • XIV.
   • XV.
   • XVI.
   • XVII.
   • XVIII.
   • XIX.
   • XX.
   • XXI.
   • XXII.
   • XXIII.
   • XXIV.
   • XXV.
   • XXVI.
   • XXVII.
   • XXVIII.
   • XXIX.
   • XXX.
  • XIV. YASTA BAHRÂMA.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
   • XI.
   • XII.
   • XIII.
   • XIV.
   • XV.
   • XVI.
   • XVII.
   • XVIII.
   • XIX.
   • XX.
   • XXI.
   • XXII.
  • XV. YASTA RÂMA.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
   • XI.
  • XVI. YASTA DÎNA.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
  • XVII. YASTA ASHI.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
  • XVIII. YASTA ÂSTÂDA.
  • XIX. YASTA ZAMYÂDA.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
   • XI.
   • XII.
   • XIII.
   • XIV.
   • XV.
   • XVI.
  • XX. YASTA VANANTA.
  • XXI, XXII. FRAGMENTY YAST.
  • XXI. FRAGMENT YASTY.
  • FRAGMENT YASTY XXII.
   • I.
   • II.
  • XXIII-XXIV. YASTY ÂFRÎN PAIGHAMBAR ZARTSTY I VÎSTÂSPY.
  • XXIII. ÂFRÎN PAIGHAMBAR ZARTSTY.
  • XXIV. YASTA VÎSTÂSPY.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
  • NYÂYIS.
  • I. KHÔRSHD NYÂYIS.
  • II. MIHIR NYÂYIS.
  • III. MÂH NYÂYIS.
  • IV. ÂBÂN NYÂYIS.
  • V. ÂTASNYÂYIS.
 • TOM TRZECI
  • GÂTHY
   • GÂTHA(Â) AHUNAVAITI(Î).
  • Gâthy. YASNA XXIX. LAMENT KRÓW. WEZWANIE ZARATUSTRY I JEGO MODLITWA O POMOC.
  • YASNA XXVIII. MODLITWY O ŁASKĘ I O BOSKIE OBJAWIENIE.
  • YASNA XXX. DOKTRYNA DUALIZMU.
  • YASNA XXXI. ROZWÓJ I PROBLEMY DOKTRYNY DUALIZMU.
  • YASNA XXXII. NAZNACZONA PORAŻKAMI BITWA TRWA NADAL.
  • YASNA XXXIII. MODLITWY, NADZIEJE I SAMOPOŚWIĘCENIE.
   • YASNA XXXIV.
   • GÂTHA(Â) USTAVAITI(Î).
  • YASNA XLIII. ZBAWIENIE DLA WIERNYCH JEST OGŁOSZONE UNIWERSALNYM. REFLEKSJE ZARATUSTRY O WSPANIAŁOŚCI I DOBROCI AHURA MAZDY.
  • YASNA XLIV. PYTANIA ZADAWANE AHURA MAŹDZIE Z ODDANIEM I WDZIĘCZNOŚCIĄ.
  • YASNA XLV. DOKTRYNA DUALIZMU. HOŁD ZŁOŻONY AHURA MAŹDZIE.
  • YASNA XLVI. OSOBISTE CIERPIENIA, NADZIEJE I PROŚBY.
   • GÂTHA(Â) SPENTÂ MAINY (SPENTÂMAINYU()).
  • YASNA XLVII. SZCZODROBLIWOŚĆ AHURA MAZDY.
  • YASNA XLVIII. OCZEKIWANE POTYCZKI I MODLITWY ZA ATAKUJĄCYCH I OBROŃCÓW.
  • YASNA XLIX. PORAŻKI I NADZIEJE. HONOR ODDANY FRASHAO TRZE I INNYM WŁADCOM.
   • YASNA XLIX, 12-L.
   • GÂTHA(Â) VOH KHSHATHREM (VOHUKHSHATHRA(Â)).
  • YASNA LI. POLECENIA I PROŚBY SKIEROWANE DO ZGROMADZENIA WIERNYCH.
   • GÂTHA(Â) VAHISTÂ Î TIS (VAHI TÔI TI(Î)).
  • YASNA.
  • YASNA I. ROZPOCZĘCIE OFIARY.
  • YASNA II. KONTYNUACJA OFIARY.
  • YASNA III. PRZEJŚCIE DO NAZYWANIA OFIARNYCH OBIEKTÓW.
  • YASNA IV. OFIARA.
   • YASNA V.
  • YASNA VI. KONTYNUACJA OFIARY Z JESZCZE WIĘKSZĄ EKSPRESJĄ.
  • YASNA VII. KAPŁAN PREZENTUJE OFIARY I NAZYWA OFIARNE OBIEKTY.
  • YASNA VIII. OFIARA Z MIĘSA, W KTÓREJ BIORĄ UDZIAŁ WIERNI.
  • YASNA IX. HÔM YA T.
   • YASNA X.
  • YASNA XI. WSTĘP DO OFIAROWANIA H(A)OMY.
  • YASNA XII. MAZDEJSKIE WYZNANIE.
  • YASNA XIII. INWOKACJE I DEDYKACJE.
  • YASNA XIV. DEDYKACJE.
  • YASNA XV. OFIAROWANIE TRWA.
  • YASNA XVI. OFIAROWANIE TRWA Z WIĘKSZĄ INTENSYWNOŚCIĄ.
  • YASNA XVII. DO OGNI, WÓD I ROŚLIN.
   • YASNA XVIII.
  • YASNA XIX. ZAND I FORMUŁY AHUNA-VAIRYA.
   • KATECHETYCZNY ZAND.
  • YASNA XX. ZAND ASHEM VOH.
   • KATECHETYCZNY DODATEK.
  • YASNA XXI. KATECHETYCZNY ZAND (KOMENTARZ YNH HÂTM).
  • YASNA XXII. OFIARA TRWA.
  • YASNA XXIII. FRAVASHI ŚWIĘTYCH I MODLITWY O ICH NADEJŚCIE.895
   • YASNA XXIV.
   • YASNA XXV.
  • YAZAD XXVI. OFIARA I CZEŚĆ ODDAWANA FRAVASHIM.
  • YASNA XXVII. WSTĘP DO GŁÓWNEJ CZĘŚCI AHUNA-VAIRYI.
  • YASNA XXXV. YASNA HAPTANGHÂITI.
  • YASNA XXXVI. AHURA MAZDA I OGIEŃ.
  • YASNA XXXVII. AHURA MAZDA, ŚWIĘTE DZIEŁO STWORZENIA, PRAWI FRAVASHI ORAZ SZCZODROBLIWI NIEŚMIERTELNI.
  • YASNA XXXVIII. ZIEMIA I ŚWIĘTE WODY.
  • YASNA XXIX. DUSZA KROWY.
  • YASNA XL. MODLITWY DLA POMOCNIKÓW.
  • YASNA XLI. MODLITWA DO AHURA MAZDY KRÓLA ŻYCIA I DARCZYŃCY.
  • YASNA XLII. DODATEK DO HAPTANGHÂITI.
  • YASNA LII. MODLITWA O ŚWIĘTOŚĆ I JEJ KORZYŚCI.
  • YASNA LIV. AIRY MÂ-ISHYÔ.
  • YASNA LV. UWIELBIENIE GÂTH NA ZAKOŃCZENIE, UWIELBIENIE STAOTA YSNYA NA ROZPOCZĘCIE.
  • YASNA LVI. WSTĘP DO SRÔSH YA T.
  • YASNA LVII. SRÔSH YA T.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
   • X.
   • XI.
   • XII.
   • XIII.
  • YASNA LVIII. FSHSHÔ-MTHRA.
   • MTHRA.
  • YASNA LIX. WSPÓLNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.
  • YASNA LX. MODLITWY O MIESZKANIE SKŁADAJĄCEGO OFIARĘ.
   • YASNA LXI.
  • YASNA LXII. DO OGNIA.
   • YASNA LXIII.
   • YASNA LXIV.
  • YASNA LXV. DO ARDVI SRA ANÂHITY I DO WÓD.
  • YASNA LXVI. DO AHURYJSKIEJ ISTOTY901.
   • YASNA LXVII.
  • YASNA LXVIII. DO AHURYJSKIEJ ISTOTY I DO WÓD.
   • YASNA LXIX.
  • YASNA LXX. DO SZCZODROBLIWYCH NIEŚMIERTELNYCH ORAZ DO INSTYTUCJI RELIGIJNYCH.
  • YASNA LXXI. PODSUMOWANIE YASNY.
   • YASNA LXXII.
  • VISPARAD
   • VISPARAD I905.
   • VISPARAD II906 .
  • VISPARAD III. POCZĄTEK OFIARY Z HAOMY; APEL KAPŁANA.
   • VISPARAD IV>914 .
   • VISPARAD V915.
   • VISPARAD VI916.
   • VISPARAD VII917 .
   • VISPARAD VIII.
   • VISPARAD IX918 .
   • VISPARAD X919 .
   • VISPARAD XI.
   • VISPARAD XII922 .
   • VISPARAD XIII923 .
   • VISPARAD XIV924 .
   • VISPARAD XV925 .
   • VISPARAD XVI.
   • VISPARAD XVII.
   • VISPARAD XVIII926 .
   • VISPARAD XIX927 .
   • VISPARAD XX928 .
   • VISPARAD XXI.
   • VISPARAD XXII.
   • VISPARAD XXIII929 .
  • ÂFRÎNAGÂN.
   • I. ÂFRÎN[-AGÂN] GAHANBÂR.
   • II. GÂTHA ÂFRÎN[-AGÂN].
   • III. ÂFRÎN[-AGÂN] RAPITHVIN.
  • GÂHY.
   • I. GÂHA HÂVAN.
   • II. GÂHA RAPITHVIN.
   • III. GÂHA UZIREN.
   • IV. GÂHA AIWISRTHRIMA.
   • V. GÂHA USHAHIN.
  • POZOSTAŁE FRAGMENTY.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.
   • VII.
   • VIII.
   • IX.
 • Przypisy