Szczegóły ebooka

Wykład nauki chrześcijańskiej ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża

Wykład nauki chrześcijańskiej ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża

Robert Bellarmin

Ebook

Wykład nauki chrześcijańskiej ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża przez kardynała Roberta Bellarmina. Na język polski przełożył ks. Aleksander Jełowickina język polski przełożył ks. Aleksander Jełowicki. Robert Bellarmin, właściwie po włosku Roberto Francesco Bellarmino (1542-1621) włoski jezuita, kardynał, inkwizytor. Święty Kościoła katolickiego i doktor Kościoła. Pisarz kościelny, autor licznych rozpraw teologicznych, z których słynne katechizmy pozostawały w użyciu aż do soboru watykańskiego I. Proces beatyfikacyjny Bellarmina rozpoczął w 1623 Urban VIII, jednak został on przerwany z powodów politycznych. Papież Pius XI 13 maja 1923 ogłosił Bellarmina błogosławionym, zaś 29 czerwca 1930 go kanonizował. 17 września 1931 nadał mu tytuł Doktora Kościoła. Jego wspomnienie liturgiczne jest obchodzone 13 maja. Jako święty, Robert Bellarmin jest patronem katechetów. (wg: http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Bellarmin)

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Rozdział pierwszy
  • O NAUCE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, I O GŁÓWNYCH JEJ CZĘŚCIACH
 • Rozdział drugi
  • WYKŁAD ZNAKU KRZYŻA ŚWIĘTEGO
 • Rozdział trzeci
  • WYKŁAD SKŁADU APOSTOLSKIEGO
  • WYKŁAD ARTYKUŁU PIERWSZEGO
  • WYKŁAD ARTYKUŁU DRUGIEGO
  • WYKŁAD ARTYKUŁU TRZECIEGO
  • WYKŁAD ARTYKUŁU CZWARTEGO
  • WYKŁAD ARTYKUŁU PIĄTEGO
  • WYKŁAD ARTYKUŁU SZÓSTEGO
  • WYKŁAD ARTYKUŁU SIÓDMEGO
  • WYKŁAD ARTYKUŁU ÓSMEGO
  • WYKŁAD ARTYKUŁU DZIEWIĄTEGO
  • WYKŁAD ARTYKUŁU DZIESIĄTEGO
  • WYKŁAD ARTYKUŁU JEDENASTEGO
  • WYKŁAD ARTYKUŁU DWUNASTEGO
 • Rozdział czwarty
  • WYKŁAD MODLITWY PAŃSKIEJ
 • Rozdział piąty
  • WYKŁAD POZDROWIENIA ANIELSKIEGO
 • Rozdział szósty
  • WYKŁAD DZIESIĘCIORO BOŻEGO PRZYKAZANIA
  • WYKŁAD PIERWSZEGO PRZYKAZANIA
  • WYKŁAD DRUGIEGO PRZYKAZANIA
  • WYKŁAD TRZECIEGO PRZYKAZANIA
  • WYKŁAD CZWARTEGO PRZYKAZANIA
  • WYKŁAD PIĄTEGO PRZYKAZANIA
  • WYKŁAD SZÓSTEGO PRZYKAZANIA
  • WYKŁAD SIÓDMEGO PRZYKAZANIA
  • WYKŁAD ÓSMEGO PRZYKAZANIA
  • WYKŁAD DZIEWIĄTEGO PRZYKAZANIA
  • WYKŁAD DZIESIĄTEGO PRZYKAZANIA
 • Rozdział siódmy
  • WYKŁAD PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
 • Rozdział ósmy
  • WYKŁAD RAD EWANGELICZNYCH
 • Rozdział dziewiąty
  • WYKŁAD SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO
  • O CHRZCIE
  • O BIERZMOWANIU
  • O EUCHARYSTII, TO JEST O SAKRAMENCIE CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ
  • O POKUCIE
  • O OSTATNIM NAMASZCZENIU
  • O SAKRAMENCIE KAPŁAŃSTWA
  • O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA
 • Rozdział dziesiąty
  • O CNOTACH W OGÓLNOŚCI
 • Rozdział jedenasty
  • O CNOTACH TEOLOGICZNYCH
 • Rozdział dwunasty
  • O CNOTACH KARDYNALNYCH
 • Rozdział trzynasty
  • O SIEDMIU DARACH DUCHA ŚWIĘTEGO
 • Rozdział czternasty
  • O OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTWACH
 • Rozdział piętnasty
  • O SIEDMIU UCZYNKACH MIŁOSIERNYCH WZGLĘDEM CIAŁA, I O SIEDMIU UCZYNKACH MIŁOSIERNYCH WZGLĘDEM DUSZY
 • Rozdział szesnasty
  • O GRZECHACH I O NAŁOGACH W OGÓLNOŚCI
 • Rozdział siedemnasty
  • O GRZECHU PIERWORODNYM
 • Rozdział osiemnasty
  • O GRZECHU UCZYNKOWYM ŚMIERTELNYM I POWSZEDNIM
 • Rozdział dziewiętnasty
  • O SIEDMIU GRZECHACH GŁÓWNYCH
 • Rozdział dwudziesty
  • O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
 • Rozdział dwudziesty pierwszy
  • O GRZECHACH WOŁAJĄCYCH O POMSTĘ DO NIEBA
 • Rozdział dwudziesty drugi
  • O CZTERECH OSTATNICH RZECZACH CZŁOWIEKA
 • Spis treści
 • Tytuł: Wykład nauki chrześcijańskiej ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża
 • Autor: Robert Bellarmin
 • ISBN: 978-8-3795-0266-0, 9788379502660
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27tb
 • Wydawca: Armoryka