Helion


Szczegóły ebooka

Błogosławione Dianna, Cecylia i Amanda duchowne córki świętego Dominika

Błogosławione Dianna, Cecylia i Amanda duchowne córki świętego Dominika


Żywoty i opisanie cnót duchowych córek św. Dominika, wydane przez autora niniejszego opracowania z okazji wyniesienia na ołtarze najpierw bł. Dianny, a nieco później jej towarzyszek Cecylii i Amandy. Autor opracowania tak o tym pisze zaraz na wstępie: Zakon świętego Dominika i diecezja bolońska sposobią się do obchodzenia, po raz pierwszy święta bł. Dianny i jej dwóch towarzyszek, Cecylii i Amandy. Ich cześć starodawna jest zatwierdzoną przez świętą Stolicę Apostolską. Dzięki tej decyzyj miły zapach tych trzech uroczystych kwiatów uweseli cały świat. Publikacja zawiera wiele interesujących informacji dotyczących początków Zakonu dominikanów.

  • Section 1