Helion


Szczegóły ebooka

Wincenty Kadłubek  bibliografia

Wincenty Kadłubek bibliografia


Praca poświęcona bł. Wincentemu Kadłubkowi i jego Kronice, zawierająca bibliografię publikacji na temat tego średniowiecznego kronikarza. Praca unikalna pierwsza, jaka została dotychczas wydana. Zachęcamy do zapoznania się z nią.