Helion


Szczegóły ebooka

O umartwieniu chrześcijańskim

O umartwieniu chrześcijańskim


Celem umartwienia chrześcijańskiego jest przeciwdziałanie złym wpływom wywieranym przez grzech pierworodny na nasze dusze nawet po odrodzeniu ich przez chrzest. Pomimo odrodzenia naszego w Chrystusie, przez które zgładzony został w zupełności grzech pierworodny, daleko nam jeszcze bardzo do prawości i spokoju pierwotnego. Sobór Trydencki stwierdza, że nawet po chrzcie odczuwamy pożądliwość, tj. ową potrójną pożądliwość ciała, oczu i pychy, ale odruchy te powinny jedynie pobudzać nas do chwalebnych walk życia chrześcijańskiego. Potrójne to pożądanie nazywa Pismo św. raz starym człowiekiem przeciwstawiającym się nowemu człowiekowi, którym jest Jezus żyjący w nas i my żyjący w Chrystusie to ciałem lub naturą upadłą staczającą walki z duchem, lub naturą odrodzoną przez łaskę nadprzyrodzoną. Tego to starego człowieka trzeba nie mówię unicestwić bo jest to rzeczą niemożliwą, dopóki trwa życie doczesne ale umartwić tj. doprowadzić praktycznie do bezsilności, bezwładu i bezpłodności; trzeba przeszkodzić i zniweczyć żywotność zła w całym naszym życiu duchowym, by nie mogło wydawać owoców, którymi są grzechy. A więc umartwienie chrześcijańskie, powinno obejmować całego człowieka, cały zakres działania, w którym natura nasza obracać się może.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • O umartwieniu chrześcijańskim
  • I. Przedmiot umartwienia chrześcijańskiego
  • II. Ćwiczenia umartwienia chrześcijańskiego
   • Umartwienia ciała
   • Umartwienie zmysłów, wyobraźni i uczuć
  • III. Umartwienie umysłu i woli
  • IV. Umartwienie w czynach naszych zewnętrznych
  • V. Umartwienie w stosunkach z bliźnimi
  • Zakończenie
 • Spis treści