Helion


Szczegóły ebooka

Dywan perski. Antologia arcydzieł dawnej poezji perskiej

Dywan perski. Antologia arcydzieł dawnej poezji perskiej

Zbiór arcydzieł dawnej poezji perskiej takich autorów jak: Firdausi, Abu Said Abu al Chejr, Saadi, Omar Chajjam, Chakani, Rumi, Hafiz, Dżami, Fath Ali Szah Kadżar. Antologię opracował i wstępem opatrzył Antoni Lange. Autorami przekładów na język polski są: Aleksander Chodźko, Antoni Lange, Karol Mecherzyński, Tadeusz Miciński, Samuel Otwinowski, Mieczysław Gwalbert Pawlikowski, Albert (Wojciech) Szeliga hrabia Potocki, Fr. Xawery Pusłowski, Wacław Rolicz Lieder, Józef Szujski i Maryla Wolska.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wprowadzenie
 • AbuLkasim Firdusi
  • SZACH-NAMEH.
  • O POECIE DACHIKI.
  • ABULKASIM FIRDUSI ZAMIERZA NAPISAĆ TĘ KSIĘGĘ.
  • POCHWAŁA ABU-MANSURA, SYNA MAHMUDA.
 • Abu Said B. Abulchair
  • CZTEROWIERSZE.
 • Saadi
  • GULISTAN (OGRÓD RÓŻANY).
 • Omar-Chayyam
 • Afzaleddin Chakani
  • CZTEROWIERSZE
  • WALKA ASIREDDINA Z CHAKANIM
 • Dżelaleddin Rumi
  • DYWAN
 • Hafiz
  • DYWAN.
 • Dżami
  • BAJKI.
 • Bezimienny
  • EPIGRAM.
 • Pieśni bezimienne
  • ELEGIA I.
  • WIOSNA I JESIEŃ.
  • DILEM SUZI ROENARA.
  • PIEŚŃ.
  • CZTEROWIERSZ ŻARTOBLIWY.
 • Fet-Ali-Szach
  • WIENIEC WŁADZY.
 • Spis treści