Helion


Szczegóły ebooka

Księga jaskini skarbów to jest Mearath gazze. Księga następstwa pokoleń czyli Historia patriarchów, królów i ich następców od stworzenia świata do ukrzyżowania Chrystusa

Księga jaskini skarbów to jest Mearath gazze. Księga następstwa pokoleń czyli Historia patriarchów, królów i ich następców od stworzenia świata do ukrzyżowania Chrystusa


Księga Jaskini Skarbów, często zwana także krócej - Jaskinią Skarbów, to jedna z apokryficznych ksiąg nowotestamentowych, której autorstwo jest przypisywane św. Efremowi Syryjczykowi. Istnieje również opinia, iż apokryf powstał w Mezopotamii, w środowisku i języku syryjskim, w wieku IV (a w późniejszym okresie był jedynie przeredagowywany czy też uzupełniany) i jeśli nawet nie sam św. Efrem jest jego autorem lub redaktorem, to może nim być ktoś z jego otoczenia, z jego szkoły. Dla Zachodu Jaskinię Skarbów odkrył Giuseppe Simone Assemani (1687-1768), duchowny maronicki rodem z Hasroun na północy Libanu, wybitny orientalista i pracownik Biblioteki Watykańskiej. Sam Assemani, chociaż wiedział co zawiera Księga Jaskini Skarbów - mianowicie okres pięciu i pół tysiąca lat dziejów ludzkości, od stworzenia świata do śmierci Jezusa Chrystusa, bliżej się nią nie zainteresował. Apokryf doczekał się gruntownego badania i publikacji dopiero w XIX wieku. W roku 1883 Carl Bezold opublikował pierwszy przekład syryjskiego tekstu księgi. Należy zwrócić uwagę na pełny tytuł apokryfu, który brzmi: Księga Jaskini Skarbów. Księga następstwa pokoleń. Historia patriarchów, królów i ich następców od stworzenia świata do ukrzyżowania Chrystusa. Chociaż w tytule, jako pierwsza, występuje Jaskinia Skarbów, czyli miejsce na zboczu góry poniżej Raju, gdzie Adam i Ewa zamieszkali po popełnieniu grzechu pierworodnego i wypędzeniu ich z Edenu, nie ona jest najważniejsza. Najważniejsze są bardzo szczegółowe genealogie zawarte w tej księdze, czyli właśnie owo następstwo pokoleń mające ukazać, iż Jezus Chrystus był potomkiem Adama. I z tego właśnie powodu księga owa winna mieć szczególne znaczenie dla chrześcijan.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • MODLITWA SKRYBY:
 • PIERWSZE TYSIĄC LAT: OD ADAMA DO JAREDA
  • Stworzenie. Dzień pierwszy.
  • Stworzenie. Dzień Drugi.
  • Stworzenie. Dzień Trzeci.
  • Stworzenie. Dzień Czwarty.
  • Stworzenie. Dzień Piąty.
  • Stworzenie. Dzień Szósty.
  • Stworzenie Adama.
  • Bunt Szatana i bitwa w niebie.
  • Utworzenie Ewy.
  • Symbolika Edenu.
  • Atak Szatana na Adama i Ewę.
  • Adam w Raju.
  • Wygnanie Adama z Raju.
  • Narodziny Seta.
  • Potomkowie Seta.
  • Śmierć Adama.
  • Pochówek Adama.
  • Rządy Seta.
  • Rządy Ânôsha.
  • Rządy Kainâna.
  • Rządy Mahalaleela.
  • Rządy Jareda.
  • W 40 roku życia Jareda skończyło się pierwsze tysiąc lat od Adama do Jareda.
 • DRUGI TYSIAC LAT: OD JAREDA DO POTOPU
  • Przekazywanie sztuki gry na harfie to jest o muzyce, śpiewie i tańcu.
  • Rządy Enocha
  • Rządy Noego.
  • Budowa Arki
  • Śmierć Lamecha
  • Rządy Metuszelacha i Noego
  • Śmierć Metuszelacha
 • TRZECI TYSIĄC LAT: OD POTOPU DO RZADÓW REU
  • Wejście Noego do Arki
  • Potop
  • Noe opuszcza Arkę
  • Noe zakłada miasto Ośmiu Themânôn
  • Winnica Noego
  • Śmierć Noego
  • Wyjście Sema z ciałem Adama
  • Sem niesie ciało Adama do Golgoty
  • Przykazania Sema dla Melchizedeka
  • Pokolenia Sema
  • Migracja do kraju Sntar
  • Potomstwo Jafeta
 • CZWARTY TYSIĄC LAT: OD RZĄDÓW REU DO 26 ROKU ŻYCIA EHUDA
  • Nimrod czciciel ognia i Yôntôn, syn Noego
  • Historia Abrahama
  • Abraham i Melchizedek
  • Narodziny Izaaka
  • Budowa Jeruzalem
  • Melchizedek
  • Kmrôs
  • Śmierć Sary
  • Izaak i Rebeka
  • Budowa Jerycha
  • Drabina Jakuba
  • Jakub i chrzest
  • Synowe Jakuba. Śmierć Izaaka
  • Jakub w Egipcie
  • Genealogia Plemion i Dzieci Izraela
  • Salomon
  • Przywódcy Izraela urodzeni w Egipcie
  • Mojżesz
  • Następcy Mojżesza
 • PIĄTY TYSIĄC LAT. OD 26 ROKU ŻYCIA EHUDA DO DRUGIEGO ROKU RZĄDÓW CYRUS
  • Purpurowe płótno z Tyru
  • Odstępstwo Salomona
  • Roboam
  • Rządy siostry Achaba
  • Rządy Joasza
  • Achaz wasal króla asyryjskiego
  • Ezechiasz
  • Manasses
  • Niewola Jeruzalem
  • Jehojachin
  • Cyrus
 • PIĘĆSET LAT OD DRUGIEO ROKU RZĄDÓW CYRUSA DO NARODZIN CHRYSTUSA
  • Genealogia późniejszych Izraelitów
  • Pochodzenie Maryi
  • Narodziny Chrystusa
  • Gwiazda i trzej królowie
  • Imiona królów
  • Królowie w Jeruzalem
  • Obrzezanie Chrystusa
  • Nawrócenie Mędrców
  • Rzeź niewiniątek
  • Ucieczka do Egiptu
  • Herod i Jan Chrzciciel
  • Śmierć Heroda
  • Chrystus wraca do Galilei
  • Chronologia
  • Ukrzyżowanie Chrystusa
  • Pochodzenie Chrystusa
  • Koniec 62 tygodni
  • Ciało Chrystusa zabalsamowane i ułożone w grobie zrobionym dla Jozuego syna Nôna
  • Krzyż Chrystusa
  • Trójjęzyczny napis na krzyżu
  • Wstrząsy piekła
  • Zmartwychwstanie Chrystusa
 • TESTAMENT ADAMA99
  • Godziny dnia
  • Godziny noc
  • Adam przepowiada przybycie Chrystus
 • POSŁOWIE
 • Przypisy