Helion


Szczegóły ebooka

Misteria Mitry

Misteria Mitry


Mitraizm był kultem misteryjnym, toteż podstawowe i najważniejsze obrzędy polegały na dokonywaniu inicjacji. Obrzędy te sprawowano w mitreach - miejscach najczęściej położonych w podziemiach lub jaskiniach. Ceremonie nie były odbywane publicznie, mogli w nich brać udział wyłącznie mężczyźni. Jak wszystkie kulty misteryjne, także misteria mitraistyczne związane były z objawieniem tajemnicy, której treść przekazywano wyłącznie wtajemniczonym; ci z kolei zobowiązani byli do zachowania ich w sekrecie, a złamanie tajemnicy karane było śmiercią. Największą popularnością cieszył się mitraizm wśród legionistów - bóstwo było bogiem wojowniczym i walecznym, mitraizm wymagał zachowania surowej żołnierskiej dyscypliny. Oferowana książka opisuje misteria Mitry.

  • Misteria Mitry
  • Wstęp
  • Pochodzenie i rozwój
  • Rozprzestrzenianie się mitraizmu w Imperium Rzymskim
  • Z tekstów
  • O pomnikach
  • I. Tablica kosmologiczna
  • II. Tablica heroiczna
  • Bibliografia