Helion


Szczegóły ebooka

Ósmy dzień tygodnia. Eschatologia Kościoła Wschodniego. Rzeczy ostateczne człowieka i świata w wierzeniach Kościołów wschodnich tradycji bizantyjskiej

Ósmy dzień tygodnia. Eschatologia Kościoła Wschodniego. Rzeczy ostateczne człowieka i świata w wierzeniach Kościołów wschodnich tradycji bizantyjskiej


Ósmy dzień tygodnia to koniec czasów, odnowienie wszechświata i odpoczynek ludzkości w szczęściu i miłości w nowej rzeczywistości. To czas eschatologiczny. Eschatologia jest częścią doktryny religijnej, która odnosi się do rzeczy ostatecznych w perspektywie indywidualnej - pojedynczego człowieka - jak i kosmicznej - całego świata. Zajmuje się więc zagadnieniem sensu śmierci oraz istotą przyszłego życia, a także kwestiami końca dziejów i obrazem nowego świata. Między innymi zawiera doktryny na temat sądu ostatecznego oraz świata pośmiertnego, w którym dusza odbiera nagrodę lub karę.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • Człowiek
 • Kim jest szatan i skąd się wziął?
 • Wolność człowieka i jej skutki
 • Skutki grzechu Prarodziców
 • Zbawienie człowieka
 • Śmierć cielesna
 • Śmierć nadzieją ludzkości
 • Ku zaświatom
 • Mytarstwa, to jest tułaczka dusz po zgonie i ich badanie, czyli sąd częściowy po śmierci fizycznego ciała
  • Opowiadanie o mytarstwach Wielebnej Teodory
 • Miejsce przebywania dusz po śmierci
 • Ważność modlitw za umarłych
 • W oczekiwaniu zmartwychwstania
 • Zmartwychwstanie umarłych
 • Koniec świata
  • SŁOWO ŚWIĘTEGO PROROKA IZAJASZA SYNA AMOSA
  • Ewangelia będzie głoszona na całym świecie
  • Żydzi nawrócą się do Chrystusa
  • Powszechna apostazja ludzkości od prawdziwej wiary i pojawienie się Antychrysta
  • Przybycie Henocha i Eliasza
  • Niezwykłe znaki, klęski, wojny, choroby, głód, trzęsienia ziemi
 • Paruzja Pana Jezusa Chrystusa i Sąd Ostateczny
 • Kto będzie sądził żywych i umarłych?
 • Zostaną zgromadzone wszystkie narody
 • Przebieg Sądu
 • Piekło - śmierć druga
 • Kary piekielne
 • Czy piekło jest wieczne?
  • Wędrówka Bogarodzicy po miejscach męki
 • Stopnie kar
 • Raj - królestwo wiecznego życia i wiecznego szczęścia
 • Deifikacja ludzi sprawiedliwych
 • Ósmy dzień tygodnia - wieczny szabat - uleczenie Wszechświata
 • Bibliografia
 • Spis treści