Szczegóły ebooka

Św. Paweł Apostoł Narodów

Św. Paweł Apostoł Narodów

Józef Teodorowicz

Ebook

Kto czyta Listy św. Pawła, tego przede wszystkim uderza jego przebogata, głęboka, ogromnie wrażliwa, przenikliwa i bystra, a jakby wulkaniczna umysłowość i dusza. Sama już forma literacka Listów Pawłowych olśniewa nas swoją wprost zdumiewającą bujnością i rozmaitością. Tu krótkie, urwane zaklinania, apostrofy, ówdzie długie, zdawałoby się, przydługie okresy; tu wykład, jakby przeładowany antytezami, ideami i myślami, a tam znowu, jak np. w pierwszym Liście do Koryntian, wspaniała, chwytająca za serce, popularna retoryka; tu okresy zdają się być niby stado rozigranych koni, porwanych wirem energii i życia, a znowu za chwilę znać, jak jednak te, niby z podmuchu nastrojów dobyte, okresy, wiążą się ze sobą logicznie w organiczną całość. Tu cały aparat naukowy Pisma św. i wywodów, w których znać dawnego rabinistę i ucznia Gamaliela, a ówdzie znowu tyle się przewija uczucia, że mowa staje się wyrazem najsilniejszej i najczystszej namiętności, ożywiającej duszę piszącego, z której wieje dziwna bezpośredniość i życie. Tu nadmierna bujność myśli, która zda się aż przeładowywać tekst, a tam znów przemyślenie gruntowne, zdradzające się w całym układzie tekstu. Z każdego Listu, nawet z każdego nieomal zdania, przeziera cały człowiek i cała dusza Pawłowa. Utkana jest ona i z rosy niebieskiej, jak i z miłości i wrażliwości na to, co ziemskie.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • I. Przedmowa
 • II. Postać św. Pawła
  • 1. Umysł Apostoła
  • 2. Życie czynne
  • 3. Serce
 • III. Znamiona Apostolstwa
 • IV. Tajemnica świętości
  • 1. Miłość.
  • 2. Pokora.
 • V. Konkluzje
 • Spis treści
 • Tytuł: Św. Paweł Apostoł Narodów
 • Autor: Józef Teodorowicz
 • ISBN: 978-8-3795-0166-3, 9788379501663
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_27vw
 • Wydawca: Armoryka