Helion


Szczegóły ebooka

Wojna chocimska

Wojna chocimska

Wojna chocimska należy do tych utworów, które przywracają przychylniejszą ocenę wieku XVII u nas, przynajmniej pod względem poetyckim. Kiedy Józef Borkowski, dostawszy jej rękopis, jeszcze na łożu śmierci marzył o jej wydaniu i zaklinał przyjaciela swego, Stanisława Przyłęckiego, by spełnił to jego najgorętsze życzenie, tak wartość poematu tego w słowach pełnych zapału określał: Przeczytałem go z wielką uwagą i mogę cię zapewnić, że jest to utwór przynoszący zaszczyt naszemu piśmiennictwu, szczerze narodowy, pełen najpiękniejszych obrazów poetycznych, a przy tym stanowiący całość zaokrągloną, po mistrzowsku wykonaną. Wojna Chocimska jest w całym znaczeniu tego wyrazu poematem bohaterskim, jakiego nam dotąd nie stawało. Nie jest że to nieodżałowaną szkodą, że przez półtora wieku zostawał w ukryciu? Jakkolwiek dzisiaj, gdy olśnienie pierwszego wrażenia minęło, niepodobna nam sądu tego w całości podpisać, w każdym jednak razie Wojnę Chocimską poczytujemy za najświetniejszy poemat opisowo-dziejowy, jaki nam literatura nasza po koniec wieku XVIII przekazała.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
  • Wojna chocimska
  • Wacław Potocki
  • Jakaż jest treść poematu Wojna Chocimska?
 • Wojna chocimska
  • Transakcya wojny chocimskiej
  • Wojny chocimskiej część pierwsza
  • Wojny chocimskiej część wtóra
  • Wojny chocimskiej część trzecia
  • Wojny chocimskiej część czwarta
  • Wojny chocimskiej część piąta
  • Wojny chocimskiej część szósta
  • Wojny chocimskiej część siódma
  • Wojny chocimskiej część ósma
  • Wojny chocimskiej część dziewiąta
  • Wojny chocimskiej część dziesiąta
  • Dodatek
 • Spis treści