Helion


Szczegóły ebooka

Hierarchia niebieska

Hierarchia niebieska


Mówiąc o istnieniu Aniołów, nadmienić należy, że są duchami czystymi, iż wielka jest liczba Ich. I teraz, przypomniawszy o istnieniu Aniołów, że są duchami czystymi i o niezliczonej Ich liczbie, mówić dalej będziemy o Hierarchii Niebieskiej, tj. o Chórach Anielskich. Kiedy Pismo św. na samym wstępie nam mówi: ˝Na początku Bóg stworzył niebo˝, rozumieć należy, że owo niebo nie było puste, tj. bez życia. Owóż, Stwórca człowieka wszechpotęgą, skinieniem swej woli, wyprowadził z niczego: czyli stworzył niezliczone zastępy Aniołów. Aniołowie jaśnieją jako słońce i gwiazdy, jako najpiękniejsze kwiaty na górnym Syjonie, są ozdobą tegoż. Te czyste duchy są obrazem Bóstwa, wyrażeniem światła, odbiciem świętości, piękna i dobroci Bożej. Sam rozum naprowadza na tę prawdę o istnieniu Aniołów: jeśli wielka jest różnica i stopniowanie między drobnym robaczkiem, których mnóstwo w jednej kropli wody się mieści, a mną i duszą moją, która poznaje świat i Boga daleko jeszcze większa jest różnica i stopniowanie między mną słabym, skończoną istotą, a Bogiem nieskończonym. Do Boga, wprawdzie, żadne stworzenie dosięgnąć nie może: w tej jednak przestrzeni niezmierzonej między człowiekiem a Bogiem, Bóg stworzył istoty wyższe ode mnie, stopniowo coraz większej doskonałości, słowem, całe Pismo św. odrzucić by należało, gdyby kto chciał nie uznać, zaprzeczać istnienia Aniołów.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Hierarchia niebieska
  • Anielskie Chóry: ich różność i stosunek do ludzi, czyli o Hierarchii Niebieskiej
  • Serafini
  • Cherubini
  • Trony
  • Panowania
  • Mocarstwa
  • Potęgi, Władze, Zwierzchności
  • Księstwa
  • Archaniołowie
  • Aniołowie
  • Anioł Wcielenia
  • Aniołowie Męki Pana Jezusa
  • Święty Rafał
  • Święty Michał
  • Aniołowie Stróże
  • Aniołowie Sądu
  • Aniołowie Najświętszego Sakramentu
 • Spis treści