Helion


Szczegóły ebooka

Matka Boża Dobrej Rady. Z dodatkiem modlitw do Najświętszej Maryi Panny

Matka Boża Dobrej Rady. Z dodatkiem modlitw do Najświętszej Maryi Panny

Czasy nasze nie pojmują z wielu stron rzeczy nadzmysłowych i nadprzyrodzonych: w tej dziedzinie gotowe są zawsze z odpowiedzią, chociaż ta istoty zagadnienia nie dotyka. Duch, unoszący się nad rodzajem ludzkim, nie jest Duchem Bożym, ale duchem świata. Stoją więc ludzie bezradni przed wielu pytaniami, gdyż stosunki ich i potrzeby może tylko prawdziwa mądrość ocenić i wobec napotykanych trudności skierować na właściwe tory. Innymi słowy, jeżeli pragniemy osiągnąć prawdziwą mądrość, powinniśmy wziąć udział w radzie Bożej. Gdzie zaś mamy tej rady szukać i uczyć się mądrości? Papież Leon XIII, szukając sam rady w wielu kwestiach zawiłych, przy schyłku życia swojego wskazał nam na Matkę dobrej Rady, jak bowiem wiadomo dekretem z d. 22 kwietnia 1903 wezwanie takie dołączył do Litanii loretańskiej.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Matka Boża Dobrej Rady
  • Litania do Matki Bożej Dobrej Rady
  • Litania Loretańska do Najświętszej Marii Panny
  • AKTY STRZELISTE do Najświętszéj Maryi Panny
  • MODLITWA Ś. Bernarda do Najświętszéj Panny
  • Troje pozdrowień do Najświętszéj Panny Maryi, o szczęśliwą śmierć
  • Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
 • Spis treści