Helion


Szczegóły ebooka

Boska komedia

Boska komedia

Boska komedia (wł. Divina Commedia) poemat włoskiego poety Dantego Alighieri, napisany w latach 13081321. Boska komedia jest syntezą średniowiecznej myśli filozoficznej, historycznej, teologicznej oraz panoramą świata. Jako arcydzieło literatury włoskiej, należy do klasyki światowej i wywarła znaczny wpływ na kulturę europejską. Poemat przedstawia wizję wędrówki poety przez zaświaty Piekło, Czyściec i Raj. Pomysł wędrówki w zaświaty (zwany katabazą) Dante zaczerpnął od swoich poprzedników motyw ten pojawia się w literaturze starożytnego Rzymu (bezpośrednią inspiracją Dantego była Eneida Wergiliusza, jak i literaturze okresu średniowiecza. Dante rozwinął ten motyw w obszerny poemat, czyniąc samego siebie głównym bohaterem, chociaż należy mieć świadomość, że w poemacie mamy do czynienia z dwoma wcieleniami Dantego po pierwsze bohatera, który wędruje po zaświatach, po drugie narratora, który z perspektywy czasu opowiada historię swojej wędrówki. (za Wikipedią).

 • Piekło
  • Pieśń I
  • Pieśń II
  • Pieśń III
  • Pieśń IV
  • Pieśń V
  • Pieśń VI
  • Pieśń VII
  • Pieśń VIII
  • Pieśń IX
  • Pieśń X
  • Pieśń XI
  • Pieśń XII
  • Pieśń XIII
  • Pieśń XIV
  • Pieśń XV
  • Pieśń XVI
  • Pieśń XVII
  • Pieśń XVIII
  • Pieśń XIX
  • Pieśń XX
  • Pieśń XXI
  • Pieśń XXII
  • Pieśń XXIII
  • Pieśń XXIV
  • Pieśń XXV
  • Pieśń XXVI
  • Pieśń XXVII
  • Pieśń XXVIII
  • Pieśń XXIX
  • Pieśń XXX
  • Pieśń XXXI
  • Pieśń XXXII
  • Pieśń XXXIII
  • Pieśń XXXIV
 • Czyściec
  • Pieśń I
  • Pieśń II
  • Pieśń III
  • Pieśń IV
  • Pieśń V
  • Pieśń VI
  • Pieśń VII
  • Pieśń VIII
  • Pieśń IX
  • Pieśń X
  • Pieśń XI
  • Pieśń XII
  • Pieśń XIII
  • Pieśń XIV
  • Pieśń XV
  • Pieśń XVI
  • Pieśń XVII
  • Pieśń XVIII
  • Pieśń XIX
  • Pieśń XX
  • Pieśń XXI
  • Pieśń XXII
  • Pieśń XXIII
  • Pieśń XXIV
  • Pieśń XXV
  • Pieśń XXVI
  • Pieśń XXVII
  • Pieśń XXVIII
  • Pieśń XXIX
  • Pieśń XXX
  • Pieśń XXXI
  • Pieśń XXXII
  • Pieśń XXXIII
 • Raj
  • Pieśń I
  • Pieśń II
  • Pieśń III
  • Pieśń IV
  • Pieśń V
  • Pieśń VI
  • Pieśń VII
  • Pieśń VIII
  • Pieśń IX
  • Pieśń X
  • Pieśń XI
  • Pieśń XII
  • Pieśń XIII
  • Pieśń XIV
  • Pieśń XV
  • Pieśń XVI
  • Pieśń XVII
  • Pieśń XVIII
  • Pieśń XIX
  • Pieśń XX
  • Pieśń XXI
  • Pieśń XXII
  • Pieśń XXIII
  • Pieśń XXIV
  • Pieśń XXV
  • Pieśń XXVI
  • Pieśń XXVII
  • Pieśń XXVIII
  • Pieśń XXIX
  • Pieśń XXX
  • Pieśń XXXI
  • Pieśń XXXII
  • Pieśń XXXIII