Helion


Szczegóły ebooka

Orland szalony. Orlando furioso

Orland szalony. Orlando furioso


Orland szalony (Orlando furioso) epos rycerski, najdłuższy znany epos europejski opisuje przygody Orlanda, paladyna króla Franków, Karola, walki z najazdem muzułmańskim oraz nieodwzajemnioną miłość Orlanda do Angeliki, królewny z Orientu. Epos zawiera również wiele rozbudowanych dygresji (szczególnie przygody Rudgera (Ruggiero) i Bradamanty (Bradamante), przodków panującej w Ferrarze rodziny dEste, patronów poety), wiele elementów fantazji i magii oraz walki dobra ze złem. (Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Orland_szalony). Książka w dwóch wersjach językowych: polskiej i włoskiej.

 • ORLAND SZALONY
  • I. PIEŚŃ PIERWSZA
  • II. PIEŚŃ WTÓRA
  • III. PIEŚŃ TRZECIA
  • IV. PIEŚŃ CZWARTA
  • V. PIEŚŃ PIĄTA
  • VI. PIEŚŃ SZÓSTA
  • VII. PIEŚŃ SIÓDMA
  • VIII. PIEŚŃ ÓSMA
  • IX. PIEŚŃ DZIEWIĄTA
  • X. PIEŚŃ DZIESIĄTA
  • XI. PIEŚŃ JEDENASTA
  • XII. PIEŚŃ DWUNASTA
  • XIII. PIEŚŃ TRZYNASTA
  • XIV. PIEŚŃ CZTERNASTA
  • XV. PIEŚŃ PIĘTNASTA
  • XVI. PIEŚŃ SZESNASTA
  • XVII. PIEŚŃ SIEDMNASTA
  • XVIII. PIEŚŃ OŚMNASTA
  • XIX. PIEŚŃ DZIEWIĘTNASTA
  • XX. PIEŚŃ DWUDZIESTA
  • XXI. PIEŚŃ DWUDZIESTA PIERWSZA
  • XXII. PIEŚŃ DWUDZIESTA WTÓRA
  • XXIII. PIEŚŃ DWUDZIESTA TRZECIA
  • XXIV. PIEŚŃ DWUDZIESTA CZWARTA
  • XXV. PIEŚŃ DWUDZIESTA PIĄTA
  • XXVI. PIEŚŃ DWUDZIESTA SZÓSTA
  • XXVII. PIEŚŃ DWUDZIESTA SIÓDMA
  • XXVIII. PIEŚŃ DWUDZIESTA ÓSMA
  • XXIX. PIEŚŃ DWUDZIESTA DZIEWIĄTA
  • XXX. PIEŚŃ TRZYDZIESTA
  • XXXI. PIEŚŃ TRZYDZIESTA PIERWSZA
  • XXXII. PIEŚŃ TRZYDZIESTA WTÓRA
  • XXXIII. PIEŚŃ TRZYDZIESTA TRZECIA
  • XXXIV. PIEŚŃ TRZYDZIESTA CZWARTA
  • XXXV. PIEŚŃ TRZYDZIESTA PIĄTA
  • XXXVI. PIEŚŃ TRZYDZIESTA SZÓSTA
  • XXXVII. PIEŚŃ TRZYDZIESTA SIÓDMA
  • XXXVIII. PIEŚŃ TRZYDZIESTA ÓSMA
  • XXXIX. PIEŚŃ TRZYDZIESTA DZIEWIĄTA
  • XL. PIEŚŃ CZTERDZIESTA
  • XLI. PIEŚŃ CZTERDZIESTA PIERWSZA
  • XLII. PIEŚŃ CZTERDZIESTA WTÓRA
  • XLIII. PIEŚŃ CZTERDZIESTA TRZECIA
  • XLIV. PIEŚŃ CZTERDZIESTA CZWARTA
  • XLV. PIEŚŃ CZTERDZIESTA PIĄTA
  • XLVI. PIEŚŃ CZTERDZIESTA SZÓSTA I OSTATNIA
 • ORLANDO FURIOSO
  • CANTO PRIMO
  • CANTO SECONDO
  • CANTO TERZO
  • CANTO QUARTO
  • CANTO QUINTO
  • CANTO SESTO
  • CANTO SETTIMO
  • CANTO OTTAVO
  • CANTO NONO
  • CANTO DECIMO
  • CANTO UNDICESIMO
  • CANTO DODICESIMO
  • CANTO TREDICESIMO
  • CANTO QUATTORDICESIMO
  • CANTO QUINDICESIMO
  • CANTO SEDICESIMO
  • CANTO DICIASSETTESIMO
  • CANTO DICIOTTESIMO
  • CANTO DICIANNOVESIMO
  • CANTO VENTESIMO
  • CANTO VENTUNESIMO
  • CANTO VENTIDUESIMO
  • CANTO VENTITREESIMO
  • CANTO VENTIQUATTRESIMO
  • CANTO VENTICINQUESIMO
  • CANTO VENTISEIESIMO
  • CANTO VENTISETTESIMO
  • CANTO VENTOTTESIMO
  • CANTO VENTINOVESIMO
  • CANTO TRENTESIMO
  • CANTO TRENTUNESIMO
  • CANTO TRENTADUESIMO
  • CANTO TRENTATREESIMO
  • CANTO TRENTAQUATTRESIMO
  • CANTO TRENTACINQUESIMO
  • CANTO TRENTASEIESIMO
  • CANTO TRENTASETTESIMO
  • CANTO TRENTOTTESIMO
  • CANTO TRENTANOVESIMO
  • CANTO QUARANTESIMO
  • CANTO QUARANTUNESIMO
  • CANTO QUARANTADUESIMO
  • CANTO QUARANTATREESIMO
  • CANTO QUARANTAQUATTRESIMO
  • CANTO QUARANTACINQUESIMO
  • CANTO QUARANTASEIESIMO