Helion


Szczegóły ebooka

Czary na dworze Batorego. Kartka z dziejów mistycyzmu w XVI wieku, jako przyczynek do charakterystyki króla Stefana

Czary na dworze Batorego. Kartka z dziejów mistycyzmu w XVI wieku, jako przyczynek do charakterystyki króla Stefana


Książka opowiada o dziejach i poczynaniach mistrza sztuk tajemnych, angielskiego maga i okultysty Johna Dee (1527-1608), który podobno nawiązał kontakt z aniołami, a przy pomocy tajemniczego lustra miał możność rozmawiania z nimi w języku enochiańskim. Język został spopularyzowany w XVI w. przez Johna Dee i jego asystenta Edwarda Kelleya (15551595), jako ten który został przekazany im przez anioły. Obydwaj ci magowie zostali przywiezieni na dwór króla Stefana Batorego przez Olbrachta Łaskiego (1536-1605), wojewodę sieradzkiego. Król bowiem nie tylko interesował się niezwykłościami, ale i szukał ratunku przed nękająca go chorobą. Książka jest dobrze udokumentowana i naprawdę warto ją przeczytać!

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • PRZEDMOWA
 • ROZDZIAŁ I.
 • ROZDZIAŁ II.
 • ROZDZIAŁ III.
 • ROZDZIAŁ IV.
 • ROZDZIAŁ V.
 • ROZDZIAŁ VI.
 • ROZDZIAŁ VII.
 • ROZDZIAŁ VIII.
 • ROZDZIAŁ IX.
 • ROZDZIAŁ X.
 • ROZDZIAŁ XI.
 • ROZDZIAŁ XII.
 • ROZDZIAŁ XIII.
 • ROZDZIAŁ XIV.
 • ROZDZIAŁ XV.
 • ROZDZIAŁ XVI.
 • Dodatek wydawcy źródła i literatura dotycząca dr Johna Dee:
 • Spis treści